มท.สั่งกวดขันกฎจราจรช่วงสงกรานต์

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 19:29 น.
มหาดไทยเข้มกวดขันกฎจราจรช่วงสงกรานตื พร้อมรายงานข้อมูลเจ็บ-ตาย และอุบัติเหตุผ่านเว็บไซต์แบบเรียลไทม์

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้รถใช้ถนนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้นศปถ.จึงได้ให้ความสำคัญ กับการสื่อสารข้อมูลในเชิงป้องกันเพื่อสร้างจิตสำนึกและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555” ในช่วงวันที่ 10 – 18 เมษายน 2555 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก

นายยงยุทธ กล่าวว่า ศปถ. ยังเน้นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.roadsafetythailand.com หรือ www.facebook.com/thailandroadsafety เพื่อเข้าไปดูข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนน เชื่อมโยงเครือข่ายการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ได้เปิดช่องทางสายด่วนนิรภัย 1784 รับแจ้งพฤติกรรมเสี่ยงและเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ ยังมอบหมายให้มีการปรับแผนตั้งจุดตรวจด่านตรวจที่เน้นหนักเส้นทางเสี่ยง ตลอดจนประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างปลอดภัย

ด้านพล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตำรวจจะมีหน้าที่หลักในเรื่องการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ พบว่าสถิติย้อนหลังสามปี เกิดอุบัติเหตุในถนนสายรอง 70% และใน 60% ของถนนสายรอง เกิดอุบัติเหตุในรถจักรยานยนต์ โดยสาเหตุใหญ่มาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และดื่มสุราขณะขับขี่

"วันนี้หากลดในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขับขี่ตามกฎกติกา และเน้นจุดตรวเพิ่มเติมตามถนนสายรอง ด้วยการตั้งจุดตรวจค้นแอลกอฮล์ในถนนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะพรบ.ตวบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ เวลาจำหน่าย สถานที่จำหน่าย และอายุ ไม่ให้ต่ำกว่า 20 ปี"พล.ต.ต.ปิยะกล่าว

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบต่อว่า หากมีวัยรุ่น ที่เมาสุรา ก็จะมีการขยบายผลไปยังร้านจัดจำหน่าย และดำเนินคดีต่อไป ซึ่ง ตำรวจทั้ง 2แสนนาย ยินดีสนับสนุนในการตอบสนองนโยบาย พร้อมตั้งเป้าว่าสงกรานต์ปีนี้ คนไทยจะไม่มีอุบัติเหตุ และไม่เสียชีวิต