สอท.ประกาศตารางแอดมิชชัน55

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 15:56 น.
สอท.ประกาศตารางแอดมิชชัน55
สอท.ประกาศตารางแอดมิชชัน55 เผย 90 สถาบันร่วมรับ เปิด 723สาขาวิชาให้เลือก รับสมัคร 4-20 เม.ย.

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)เปิเผยว่าการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดย ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 90 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือก 723 คณะ/สาขาวิชา แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง, มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ราชมงคล 26 แห่ง, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 37 แห่ง และสถาบันสมทบ 3 แห่ง รวมรับนักศึกษาได้จำนวนทั้งหมด 109,617 คน

สำหรับกิจกรรมในการคัดเลือก มีดังนี้ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครคัดเลือกฯระหว่างวันที่ 4-20 เม.ย. มีสถานที่จำหน่าย 16 แห่งทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ สอท. www.cuas.or.th รับสมัครระหว่างวันที่ 11-20 เม.ย. ทางเว็บไซต์ของ สอท. และนักเรียนสามารถไปชำระเงินได้ทางธนาคาร 7 แห่ง ประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 11-24 เม.ย.

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ระหว่างวันที่ 12-25 เม.ย. อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล สถานะการชำระเงิน ในกรณีที่มีความผิดพลาดสามารถแจ้งได้ที่สอท.

สอท.จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทางเว็บไซต์ของ สอท.และหน่วยงานที่ร่วมประกาศกับสมาคมฯ ในวันที่ 9 พ.ค. โดยนักเรียนที่สอบติดต้องไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 14-16 พ.ค. ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ โดยสมาคมจะแจ้งรายละเอียดในวันประกาศผล สุดท้ายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 21 พ.ค. ทางเว็บไซต์ของ สอท.

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จำนวนของมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาในระบบแอดมิชชัน ลงลดเนื่องจากมี ม.เอกชน 4 แห่งประกาศถอนตัวและบางแห่งรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรงส่วนกลางหรือเครียร์ริ่งเฮาส์แล้ว ประมาณ 3 หมื่นคน

นอกจากนี้ การรวบรวมคำนวณคะแนนเลือกคณะและมหาวิทยาลัยในปีนี้ ทปอ. จะใช้คอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเข้ามาช่วยในกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่ง โดยคาดการณ์ว่าจะทำให้การดำเนินการเร็วขึ้น โดยการประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจากปฏิทิน ในวันที่ 9 พ.ค. เป็น 7 พ.ค.