เลื่อนแถลงผลกระทบแท็บเล็ตพ.ค.

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 11:00 น.
“มศว” เลื่อนสรุปวิจัยผลกระทบการใช้แท็บเล็ตต่อเด็กไปปลายเดือน พ.ค. “สุชาติ” ย้ำหางบเพิ่มซื้อครบล้านเครื่อง

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ยังไม่สามารถสรุปผลการวิจัยโครงการนำร่องการแจกแท็บเล็ตได้ว่าการแจกแท็บเล็ตนักเรียนชั้น ป.1 ส่งผลด้านบวกหรือมีผลกระทบทางลบต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารในโรงเรียนจำนวนหลายล้านคนอย่างไรบ้าง จึงต้องรอบคอบและจะแถลงรายละเอียดภายในเดือน พ.ค.นี้

“มศว มีข้อเสนอแนะว่าไม่ว่ารัฐบาลใดจะกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบกับคนจำนวนมากน่าจะได้ศึกษาหรือวิจัยเชิงบริหาร เพื่อจะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายได้ถูกต้องเหมาะสม และมีความรอบคอบครบถ้วนทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม” นพ.เฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2555 เพื่อโยกมาจัดซื้อแท็บเล็ตให้ครบตามเป้าหมายแทน 1 ล้านเครื่อง วงเงินทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท

นายสุชาติ ยืนยันว่า รัฐบาลจะให้นักเรียนสามารถนำแท็บเล็ตกลับบ้านได้เสมือนเป็นสมบัติของตัวเอง

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรที่จะบรรจุในแท็บเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งส่วนของอีบุ๊กและอีเลิร์นนิงที่ครอบคลุมเนื้อหา 5 กลุ่มสาระหลัก นอกจากนี้ ยังได้บรรจุดิกชันนารี สูตรคูณ บทสวดมนต์ และแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เด็กชั้น ป.1 ให้ได้เรียนรู้อีกด้วย