ปปส.เร่งสอบกัญชายัดไส้ช็อคโกแลต - กาละแม

วันที่ 28 ก.พ. 2555 เวลา 14:04 น.
ป.ป.ส.เร่งตรวจสอบ กัญชายัดไส้ "ช็อคโกแลต - กาละแม" ระบาดในผับ เตรียมหารือวางมาตรการ ปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ 13 ประเทศ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  กล่าวถึงกรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจพบกาละแม และ ช็อคโกแลตสอดไส้กัญชาจำหน่ายแพร่หลายในผับที่ จ.เชียงใหม่ ว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและ เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาป.ป.ส.ได้ติดตามวิวัฒนาการของยาเสพติดมาโดยตลอดโดยใช้มาตรการเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ป.ป.ส.จะประชุมเพื่อวางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ 13 ประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ