ชวนไทยลงทุนทำนาที่แอฟริกา

วันที่ 03 ก.พ. 2555 เวลา 14:58 น.
แอฟริกา ชวนไทยลงทุนทำนา โวที่ดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่กว้างใหญ่ น้ำสมบูรณ์ นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทยเข้าพบว่าประเทศแถบทวีปแอฟริกาให้ความสนใจในศักยภาพของประเทศไทยจึงชักชวนให้เข้าไปร่วมทุนปลูกข้าว ทั้งด้านการลงทุน แรงงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยี

ทั้งนี้สาธารณรัฐโมซัมบิกให้ข้อมูลว่าเป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกามีศักยภาพสูงด้านที่ดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่กว้างใหญ่ไฟศาล ประมาณ 8 แสน ตร.กม.และระบบน้ำดีเยี่ยมเหมาะแก่การทำการเกษตรอย่างยิ่ง พร้อมกับยืนยันว่าก่อนหน้านี้ได้เชิญนายบุญทรง เตริยาภิรย์ รมว.พาณิชย์ ที่ยืนยันการเดินทางเยือนไปดูงานแล้วด้วย

ทั้งนี้สาธารณรัฐโมซัมบิกให้ความสนใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศไทย เช่น ด้านบุคคลากร การฝึกอบรม ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง รวมถึงสาธารณรัฐโมซัมบิกเปิดสถานทูตในภูมิภาคที่ประเทศอินโดนิเซีย พร้อมกับอยากเชิญชวนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนธุรกิจด้านอื่นที่มีศักยภาพ เช่น อัญมณี แร่ทองคำ และแก๊ส เป็นต้น