วางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก

วันที่ 03 ก.พ. 2555 เวลา 11:15 น.
วางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก
ในหลวงโปรดเกล้า "องคมนตรี" วางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก

เมื่อเวลา 09.30 น.ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกผู้เสียสละชีวิตเป็นชาติพลี โดยมีพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สมาคม ชมรม มูลนิธิ ทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา

จากนั้นเวลา 10.50นาที พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเทิดไท้องค์ราชันและการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกภายในกรมทหารราบที่1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1รอ.)พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2555 และกล่าวเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงดนตรีเชิดชูเกียรติ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหารผ่านศึก

พล.อ.อ.สุกำพล กล่าวว่า วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญยิ่ง เพราะเป็นวันที่ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าทหารผ่านศึก ในทุกๆ สมรภูมิซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการธำรงรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและเอกราชของชาติไทยนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทหารผ่านศึกทุกท่านได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินอันร่มเย็นไว้ให้แก่ลูกหลานสืบไป ดังนั้น เราจึงควรเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมของท่านเหล่านั้นในจิตใจเสมอและกระทรวงกลาโหมถือเป็นหน้าที่และเป็นเกียรติที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึก ตลอดจนครอบครัว ให้สามารถดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมอย่างภาคภูมิให้สมกับคุณงามความดีของพวกท่านที่ได้สร้างไว้กับประเทศชาติ