นายกฯสั่งพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

  • วันที่ 31 ม.ค. 2555 เวลา 14:53 น.

นายกฯสั่งพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

นายกรัฐมนตรี สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ จี้ เร่งจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการรับมือช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงว่า จะต้องมีการเร่งระบายน้ำ ซึ่งได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเร่งระบายในเขื่อน และขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ และต้องให้สัมพันธ์กัน ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เตรียมข้อมูลในเรื่องการเตือนภัย ซึ่งจะได้ช่วยเตือนข่าวสารให้ประชาชน พร้อมสั่งการให้นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการกทม. รับผิดชอบการขุดลอกคูคลองทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้

สำหรับการแก้ไขปัญหาระบายน้ำระยะยาว จะต้องหาพื้นที่ทำแก้มลิงจำนวนมาก ในหลายจุด ซึ่งจะไล่ตั้งแต่ช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยจะทำให้มากที่สุด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่ราบมาก

ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา คงต้องทำควบคู่กันไปกับการหาพื้นที่รับน้ำด้วย ซึ่งเมื่อหาพื้นที่ชัดเจนแล้วจะประกาศให้ประชาชนรับทราบ ขณะที่ยอมรับว่าทุกอย่างไม่สามารถทำเสร็จได้ภายในปีนี้สำหรับการขุดทำแก้มลิง แต่พื้นที่รับน้ำนั้นคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือกยน. ได้หารือแล้วแจ้งว่าจะต้องหาพื้นที่รับน้ำถึง 2 ล้านไร่ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ และได้คุยถึงมาตรการเยียวยาเรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายจะดูในเรื่องของคันกั้นน้ำซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาทุกจังหวัดจะปกป้องในส่วนของพื้นที่ตัวเอง ในวันนี้จะต้องมีบางพื้นที่ที่ขวางทางระบายน้ำ ก็ต้องขอให้เปิดทางให้น้ำไหลลงคลอง ที่จะมีการขุดทั้งปลายน้ำฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก และในส่วนของพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้น จะย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมแผนการเตือนภัยป้องกันภัยพิบัติแล้ว

ส่วนการปรับระดับน้ำจะดูว่าระดับต่ำสุดจะปรับได้เท่าไร ซึ่งคณะกรรมการได้พยายามคำนึงถึงการเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจะเร่งดำเนินการตามมา โดยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมทุ่ง เนื่องจากต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคเกษตร

ขณะที่การเยียวยาประชาชน 5 พันบาทยังเป็นปัญหาอยู่นั้นอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารมากกว่า โดยให้มีการสำรวจให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะมีการเร่งติดตามให้สำนักงบประมาณเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชน ทั้งนี้จะพยายามเต็มที่ในการรับมือป้องกันน้ำท่วม แต่ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนด้วย จึงขอแรงให้ช่วยกันแก้ไข

ข่าวอื่นๆ