สธ.ชวนคนไทยออกกำลังสู้5โรค

วันที่ 21 ธ.ค. 2554 เวลา 21:22 น.
สาธารณสุขให้อสม.ล้านคนเป็นผู้นำชวนคนไทยออกกำลังกายป้องกัน5โรคลดเจ็บป่วยตาย   นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2555 กระทรวงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเร่งเดินหน้า 2 กิจกรรมหลัก สอดรับกับการบริหารหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยให้ อสม. ทั้ง 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นผู้นำในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น เพื่อเป็นป้องกันการป่วยจาก 5 โรคไม่ติดต่อ หรือโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง

ทั้งนี้ สถิติในปี 2553 พบว่าทั้ง 5 โรคมีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 2 ล้านราย เสียชีวิตรวมกว่า 1 แสนราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้เสียชีวิตทุกสาเหตุทั่วประเทศ ซึ่งสาเหตุการป่วยเกี่ยวข้องกับ 2 ปัจจัย คือ การขาดการออกกำลังกาย และเรื่องอาหารการกิน จากที่ปัจจุบันประชาชนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่มีทั้งหมดกว่า 57 ล้านคน ออกกำลังกายเพียง 15 ล้านคนเท่านั้น

ส่วนเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบอาหารปนเปื้อนครอบคลุมทั้งตลาดสด รถเร่ ตลาดนัด ทุกหมู่บ้าน และยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด ให้ถูกหลักสุขาภิบาล ปลอดภัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80