คน.ฟันร้านค้าโก่งราคาช่วงน้ำท่วมกว่าร้อยราย

วันที่ 21 ธ.ค. 2554 เวลา 20:33 น.
กรมการค้าภายในดำเนินคดีร้านค้ากว่าร้อยรายฐานจำหน่ายราคาสูงเกินควรช่วงคนเดือดร้อนน้ำท่วม นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.) เปิดเผยว่า จากตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และบริการ การค้ากำไรเกินควร และการกักตุนสินค้า โดยในปีงบประมาณ 2554 มีการตรวจสอบทั้งสิ้น 55,610 ราย พบกระทำผิด 115 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 220,400 บาท และในปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554) และเป็นช่วงที่ประชาชนประสบภัยน้ำท่วม ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 23,557 ราย พบผิด 41 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 76,800 บาท และ ได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร และปฏิเสธการจำหน่ายเช่น น้ำมันพืช สุกร จำนวน 12 คดี ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดี

          ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะดำเนินการป้องกัน และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า การเอารัดเอาเปรียบอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งดูแลให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ