เด็กไทยคว้า2ทองโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก

วันที่ 21 พ.ย. 2554 เวลา 17:37 น.
เด็กไทยคว้า2ทองโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ คว้าเหรียญทอง การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก 

นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด คัดเลือกและนำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์

ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ และประเภท Green City Challengeประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ  และประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล  แต่ละประเภทการแข่งขันยังแบ่งออกเป็น 3 รุ่นคือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 8 รางวัล โดยประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล ทีมนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   ประเภท Green City Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง