รัฐจัดสวดมนต์เสริมสิริมงคลประเทศ

วันที่ 19 พ.ย. 2554 เวลา 10:33 น.
รัฐบาลจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคลประเทศ  ให้แผ่นดินผ่านพ้นภัยพิบัติ

เมื่อเวลา 09.09 น. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ในวันและเวลาดังกล่าว จะมีกรรมการมหาเถรสมาคม พระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 184 รูป ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ ในต่างจังหวัด มีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวัดสำคัญของจังหวัด โดยภาคเหนือ จัดขึ้นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ภาคอีสาน ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น และภาคใต้ ที่วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา

พิธีที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วม ณ ที่จัดพิธีในแต่ละจังหวัดจำนวนมาก