วันนี้เจ้าพระยาขึ้นสุงสุด 2.10 ม.

วันที่ 19 พ.ย. 2554 เวลา 09:46 น.
กรมอุทกศาสตร์ คาด วันนี้ น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุด 13.46 น. ที่ 2.10 เมตร

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ คาดการณ์สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วันนี้(19 พ.ย.2554) น้ำลงเต็มที่ เวลา 05.57 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตร น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 13.46 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.10 เมตร