กปน.ลดผลิตน้ำโรงบางเขน2แสนลบ.ม.

วันที่ 02 พ.ย. 2554 เวลา 14:48 น.
กปน.ลดผลิตน้ำโรงบางเขน2แสนลบ.ม.
กปน.แจ้งลดการผลิตน้ำประปา โรงงานบางเขน อีก2 แสนลบ.ม.จากเหตุน้ำหลากล้นเข้าคลองประปา ทำค่าออกซิเจนต่ำ

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า โรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำที่ใหญ่ที่สุดของ กปน. จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตน้ำประปาลงอีก 2 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจากค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ลดต่ำลง

จากเหตุน้ำหลากล้นเข้ามาในคลองประปาตามที่เป็นข่าว จึงต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ำนานขึ้น ส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำประปาไหลอ่อนลง และวอนประชาชนตลอดแนวคลองประปา อย่าทำลายแนวคันกั้นน้ำ เพราะการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา และอาจทำให้ กปน. ต้องลดการผลิตน้ำลงไปเรื่อยๆ ได้

สำหรับแนวป้องกันน้ำล้นเข้าคลองประปาในช่วงที่ไม่มีผนังคอนกรีต บริเวณท่อลอดคลองรังสิต กปน. ได้นำ Big Bag (ถุงบรรจุทรายขนาดใหญ่) ขนาด 1.6 ตัน มาเสริมความแข็งแรงเพิ่มเติม ประกอบกับการเร่งเสริมแนวป้องกันของ ศปภ. บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ที่กำลังนำ Big Bag มาเสริมความแข็งแรงเช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำเข้าพื้นที่ใต้คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และลดผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองประปาได้

สำหรับประชาชนที่ประสบภาวะน้ำท่วม และจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัย กรุณาปิดประตูน้ำหน้าบ้าน และสำรวจก๊อกน้ำภายในบ้าน เพื่อป้องกันการเกิดท่อรั่วภายใน และเพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องน้ำดื่ม ขณะนี้ กปน. ได้ติดตั้งจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ ที่หน้าสำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง ที่ยังไม่ประสบภาวะน้ำท่วมสูง โดยประชาชนสามารถนำภาชนะมารองน้ำไปบริโภคได้ฟรี ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง