แรงงานไม่ห่วงปัญหาว่างงาน

วันที่ 01 พ.ย. 2554 เวลา 15:55 น.
รมว.แรงงาน ไม่ห่วงปัญหาว่างงาน เชื่อหลังน้ำลด โรงงานจ้างกลับเหมือนเดิม

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงการช่วยเหลือแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วมว่า ทางการจะให้การช่วยเหลืออย่างดีที่สุด ทั้งแรงงานไทยและแรงงานชาวต่างด้าว ส่วนปัญหาเรื่องการว่างงานนั้น มองว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น เพราะแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ขณะนี้ทางโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ติดต่อให้แรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกล่าว 3,000 คน และจากการพูดคุยกับเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะยังคงยืนยันจะดำเนินกิจการในประเทศไทยต่อไป