ของบประกันสังคมพันล้านช่วยแรงงาน

วันที่ 23 ต.ค. 2554 เวลา 17:29 น.
ของบประกันสังคมพันล้านช่วยแรงงาน
สปส.ชงของบสำนักงานประกันสังคม 1.2 พันล้านมาจัดสรรช่วยแรงงานได้รับผลกระทบน้ำท่วมคนละ 2,000บาทจำนวน6แสนคน

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานประธานคณะกรรมการประกันสังคม(สปส.) กล่าวว่ามีแนวคิดที่จะจัดหางบมาช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งตามกฎหมายประกันสังคมนั้นสำนักงานประกันสังคม(สปส.)สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่กว่า 8.3 แสนล้านบาทมาใช้ในการบริหารจัดการได้ 10% จากเงินกองทุนทั้งหมดหรือคิดเป็นกรอบวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่ 25 ต.ค.นี้ จะเสนอให้นำงบบริหารจัดการของสปส.มาช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 6 แสนคนโดยจะจัดงบช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนและอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะได้รับอนุมัติหรือไม่นั้นเป็นอำนาจการตัดสินใจของบอร์ดประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต