น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเริ่มทรงตัว

วันที่ 19 ต.ค. 2554 เวลา 13:34 น.
กรมชลฯ เผยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเริ่มทรงตัว-บางแห่งเริ่มลดลง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (19 ต.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,452 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 54 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทรงตัวจากวานนี้ ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 71 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.21 เซนติเมตร

สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,910 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.26 เมตร

จังหวัดอ่างทอง มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,656 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้เล็กน้อย ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 6 เซนติเมตร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,471 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.25 เมตร ส่วนที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,755 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 21 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 7 เซนติเมตร

แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่องช้าๆ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทรงตัวและเริ่มลดลงบางพื้นที่ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงแต่ยังคงมีปริมาณน้ำในทุ่งต่างๆ ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่ง หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมการระบายน้ำออกสู่ทะเลจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะต่อๆไป

สำหรับสถานการณ์น้ำในคลองระพีพัฒน์ที่แบ่งรับน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เพื่อระบายลงสู่คลองต่างๆ ก่อนระบายออกสู่แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และทะเลอ่าวไทยนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานได้ปิดการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์แล้ว พร้อมทั้งได้เร่งระบายน้ำตามคลองต่างๆ ให้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด