ครม.ให้รสก.ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่ 11 ต.ค. 2554 เวลา 21:54 น.
ครม.มีมติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ300บาท/วันมีผลย้อนหลัง1ต.ค.

นางสาวอนุตตมา  อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็น 300 บาทต่อวัน ตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 / 2554 วันที่ 29ก.ย.2554 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.2554 ประกอบด้วย

1.ให้มีการปรับอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังตกค้างอยู่จำนวน 24,000 คน จากรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ 67 แห่ง ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน 2.มีการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างงานที่เกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจ่ายค่าจ้างได้เอง 300 บาทต่อวัน  โดยใช้เงินงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้  นายกรัฐมนตรี ยังมอบหมายให้ กระทรวงการคลัง ดูแลผลกระทบภาระทางการคลังที่ปรับเพิ่มขึ้นของรัฐวิสาหกิจ พร้อมย้ำว่า ให้รัฐวิสาหกิจมีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำนำร่องไปก่อน.