ขอรับบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยน้ำท่วม

วันที่ 11 ต.ค. 2554 เวลา 21:30 น.
สภากาชาดไทยชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตนำไปช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัย

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมระดมบริจาคโลหิต นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดที่ประสบวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมขณะนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดไม่สามารถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตได้ และยังคงมีผู้ป่วยยังคงต้องได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี อุบลราชธานี สงขลา เชียงใหม่ และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน สอบถาม โทร. 0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ1101