น้ำท่วมเครียดเสี่ยงฆ่าตัวตายเฉียด400คน

วันที่ 02 ต.ค. 2554 เวลา 13:14 น.
สาธารณสุขพบผู้ป่วยน้ำท่วมแล้วกว่า4แสนคนส่งยาช่วยเหลือเพิ่มเติม ตัวเลขคนเสี่ยงฆ่าตัวตายเฉียด400

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข ขณะที่ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม23จังหวัดพบผู้เจ็บป่วยแล้วกว่า4แสนราย ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า และไข้หวัด แต่ไม่มีรายใดเกิดอาการรุนแรง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขน้ำท่วมของกระทรวง จัดส่งยารักษาโรคลงพื้นที่แจกให้ผู้ประสบภัยทุกครัวเรือนรวมเกือบ 1 ล้าน 4 แสนชุด วันนี้ส่งเพิ่มอีก 41,000ชุดให้ 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี 10,000 ชุด พระนครศรีอยุธยา 20,000 ชุด ฉะเชิงเทรา 6,000 ชุด และร้อยเอ็ด 5,000 ชุด และสำรองยาไว้ที่ส่วนกลางอีก 5 แสนชุด พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดทันที

สำหรับผลกระทบทางสุขภาพจิต พบผู้ที่มีความเครียด 1,520 ราย อาการซึมเศร้า 3,239 ราย มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 389 ราย และต้องติดตามดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ 554 ราย กระทรวงได้จัดระบบการดูแล 3 รูปแบบคือ

1.จัดทีมสุขภาพจิต ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคทางกาย กระจายให้บริการตามจุดอพยพประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมหนักจนอยู่ไม่ได้ 2.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตามหมู่บ้าน และ3.ทีมเยี่ยมบ้านชนิดเคาะประตูบ้าน เยี่ยมดูอาการผู้ที่เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิตง่ายเช่นผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล ผู้ป่วยโรคประจำตัว นอกจากนี้มีสายด่วนเปิดให้บริการปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลข 1323 ฟรี