21เขื่อนรับน้ำใกล้เต็ม

  • วันที่ 20 ก.ย. 2554 เวลา 20:46 น.

21เขื่อนรับน้ำใกล้เต็ม

กรมชลฯเผยผลสำรวจระดับน้ำในเขื่อนพบ 21 แห่งมีปริมาณน้ำเกินกว่า 80% ขณะที่อ่างเก็บน้ำ189แห่งมีระดับน้ำเต็มความจุ

สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ประเทศไทย สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน และยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไป ล่าสุดกรมชลประทานนำเสนอข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย. โดยรายงานปริมาณน้ำเก็บกับในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งประเทศ 33 แห่ง ณ วันที่ 19 ก.ย.อยู่ที่ 59,897  ล้านลูกบาศก์เมตร 

รายงานระบุด้วยว่ามีจำนวนอ่างเก็บน้ำที่มีระดับน้ำสูงกว่า 80% ของปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 21 แห่งดังนี้

ภาคเหนือ 6 แห่ง จากทั้งหมด 7 แห่ง (แควน้อย 99%  ภาคเหนือสิริกิติ์ 96 % แม่กวง 95%  กีวคอหมา 94% ภูมิพล 88% และแม่งัด 88 % )

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง  จากทั้งหมด 12 แห่ง (น้ำอูน 108 %  ห้วยหลวง 97%  น้ำพุง 96%  ลำปาว 92% ลำแซะ 91% สิรินธร 88%  ลำพระเพลิง 88% มูลบน 85%  และลำตะคอง 82%

ภาคกลาง  1 แห่ง จากทั้งหมด 3 แห่ง  (ป่าสักชลศิทธิ์ 112%)

ภาคตะวันตก 1 แห่ง จากทั้งหมด 2 แห่ง (ศรีนครินทร์ 85%) 

ภาคตะวันออก 4 แห่ง จากทั้งหมด 5 แห่ง (ประแสร์ 105% หนองปลาไหล 99%  ขุนด่านปราการชล 90%  และคลองสียัด 87% )

ขณะที่ ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รวมทั้งประเทศ 367 แห่ง ณ วันที่  19 ก.ย. อยู่ที่ 3,347 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีระดับน้ำเต็มความจุ ทั้งหมด 189 แห่ง ดังนี้

ภาคเหนือ 30 แห่ง จากทั้งหมด 51 แห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132 แห่ง จากทั้งหมด 222 แห่ง

ภาคกลาง 4 แห่ง จ่ากทั้งหมด 9 แห่ง

ภาคตะวันตก 1 แห่ง จากทั้งหมด 7 แห่ง

ภาคตะวันออก 19 แห่ง จากทั้งหมด 47 แห่ง

ภาคใต้ 3 แห่ง จากทั้งหมด 31 แห่ง

ข่าวอื่นๆ