คนไทยใส่ใจคอร์รัปชันแต่เมินแก้ไข

  • วันที่ 14 ก.ย. 2554 เวลา 21:06 น.

คนไทยใส่ใจคอร์รัปชันแต่เมินแก้ไข

ภาคีเครือข่ายคอร์รัปชั่น เผยโพลสำรวจคนไทยเห็นความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชัน แต่กลับมีส่วนร่วมแก้ไขน้อย

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ภตค.) ถึง ผลการสำรวจทัศนะของประชาชนต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นไทย  จากจำนวน 2,400 ตัวอย่างว่า คนไทยให้ความสำคัญกับปัญหาคอร์รัปชั่นในลำดับที่ 5 สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะเข้ามาแก้ไข โดยต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพมากที่สุด

 

นอกจากนี้หากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นคนไทยส่วนใหญ่ 75% จะนิ่งเฉยไม่ทำอะไร เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับตัวเรา 32%   กลัวเดือดร้อน 28%  แจ้งไปก็ไม่เห็นผล 24% แต่เมื่อสอบถามถึงปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดต่อการพัฒนาประเทศ กลับเห็นว่า มีความสำคัญมาก 56 %   ซึ่งสะท้อนว่าคนไทยมองเห็นปัญหา แต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาร่วมในการแก้ไข   

สำหรับความเห็นต่อความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ 20% ให้ความคิดเห็นว่าน้อย 33%  และปานกลาง 26.7%   แต่ภาพรวมเมื่อถามว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นได้หรือไม่  ประชาชนส่วนใหญ่ 49%ยังเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในขณะที่เห็นว่ารัฐบาลแก้ไขได้ 25%  และอีก 24% ไม่แน่ใจ

ด้านดัชนีความคิดเห็นต่อปัญหาคอร์รัปชั่นไทย ในเดือนส.ค. อยู่ที่ 66.9%  ลดลงจากเดือนก.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ  67.4% แต่ถือว่าเป็นระดับที่อยู่ในขั้นรุนแรง และดัชนีความคิดเห็นต่อปัญหาคอร์รัปชั่นไทยในอนาคต ผลสำรวจเดือนส.ค. อยู่ที่ 91.4%  เพิ่มขึ้นจากเดือนก.ค. ซึ่งอยู่ที่ 89.4%

อย่างไรก็ตามผลสำรวจที่ออกมาโดยเฉพาะประเด็นที่คนไทยยังเมินเฉยกับเรื่องเบาะแสคอร์รัปชั่น นั้น เป็นสิ่งที่ทางภาคีฯต้องเข้าไปแก้ไขจิตสำนึกของคนไทยให้มากขึ้น  เนื่องจากยังมองว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งๆที่งบประมาณรัฐที่เสียไปจากการทุจริตก็เป็นเงินภาษี แต่ไม่ได้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่   ซึ่งเชื่อว่ากลไกของภาคีเครือข่ายฯจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านี้  โดยในแต่ละเดือนจะมีการจัดทำผลสำรวจทัศนะของประชาชนต่อปัญหาคอร์รัปชั่นทุกๆเดือนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางความคิด ในขณะที่ดัชนีสถานการณ์คอ์รัปชั่นยังคงจัดทำทุกๆ6เดือนตามปกติ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ภตค.) ว่า ภาคีเครือข่ายฯรู้สึกเสียใจกับการจากไปของคุณดุสิต  นนทะนาคร ผู้ริเริ่มโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นและเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ม จะมีการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานภาคีเครือข่ายฯแทนคุณดุสิต   เพื่อขับเคลื่อนการทำงานต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อไป   โดยในวันที่ 25 ก.ย.นี้ จะจัดกิจกรรมแสดงพลังมวลชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น เริ่มต้นที่ สวนลุมพินีไปตามถ.สีลม

ข่าวอื่นๆ