สพฐ.ทำหลักสูตรสำเร็จรูป5ออฟชั่น

วันที่ 13 ก.ย. 2554 เวลา 19:30 น.
สพฐ.เตรียมทำหลักสูตรสำเร็จรูป5ออฟชั่นให้รร.เลือกแบ่งสัดส่วนการเรียนทฤษฎี-ปฏิบัติแตกต่างกัน           นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิกาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.เตรียมปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดใหม่ ด้วยการปรับโครงสร้างเวลาเรียนออกมาเป็น 5 รูปแบบให้เหมาะสมกับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีสัดส่วนเวลาเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และภาคปฏิบัตินอกห้องเรียนลดหลั่นกันไป เริ่มตั้งแต่ 70-30 และจะทยอยลงสัดส่วนการเรียนวิชาการลงจนเหลือ 30-70 ในออฟชั่นสุดท้าย ซึ่งการลดเวลาเรียนวิชาการลงก็เพื่อเพิ่มเวลาให้กับการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการลดเวลาเรียนวิชาการลง อาจต้องบูรณาการการเรียน 8 กลุ่มสาระวิชาไว้ด้วยกันเพื่อประหยัดชั่วโมงเรียน จาก 8 กลุ่มสาระวิชาอาจเหลือบูรณาการเหลือแค่ 5 กลุ่มในบางออฟชั่น ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณาเลือกเองว่าจะจัดการเรียนการสอนตามออฟชั่นใด

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่โรงเรียนได้มอบให้สำนักวิชาการและมารตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สวก.) จัดทำตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของแต่ละออฟชั่นออกมาเป็นแนวทางให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ และทำเป็นคู่มือแจกไปตามสถานศึกษา เพื่อเตรียมดำเนินการตามนโยบายนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555

"ความคาดหวังของศธ.ไม่ได้ต้องการให้นักเรียนที่จบมัธยม มุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยทุกคน แต่ต้องการให้สามารถนำเอาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เราไม่ต้องการให้เด็กเรียนอยู่ในบล็อกเดียวกัน อย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ เด็กต้องเรียนไปเพื่อทำงานไม่ใช่เรียนจบไปรองาน”นายชินภัทร กล่าว