แรงงานร้องรัฐระงับร่างกม.ประกันสังคม

วันที่ 23 ส.ค. 2554 เวลา 13:29 น.
สหพันธ์แรงงานยานยนต์ฯร้องรัฐบาลระงับร่างกม.ประกันสังคมไม่มีสาระสำคัญผลักดันเป็นองค์กรอิสระ

นายยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เรียกร้องรัฐบาลชะลอหรือระงับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา เนื่องจากว่า ไม่มีสาระสำคัญในการผลักดันสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งผู้ใช้แรงงานเชื่อว่า จะช่วยลดการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง ที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม พร้อมให้นำร่าง พ.ร.บ.ฉบับของผู้ใช้แรงงานไปแทนที่.