เผยเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ช่วยแก้น้ำท่วม

วันที่ 20 ส.ค. 2554 เวลา 17:30 น.
เผยเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ช่วยแก้น้ำท่วม
กระทรวงวิทย์เผย ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ สร้างแก่งเสือเต้นไม่ช่วยแก้นำท่วม ระบุเก็บน้ำได้เพียง 20%

 

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สทอภ.เตรียมนำข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมลุ่มน้ำยมเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัย เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง จนเกิดการเรียกร้องให้มีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นมาอีกครั้ง แต่ยังข้อถกเถียงจากชาวบ้านและนักอนุรักษ์ที่จังหวัดแพร่ว่า ช่วยในการป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์ได้หรือไม่

โดยภาพแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมลุ่มน้ำยมพบว่ามีลุ่มน้ำย่อยมากกว่า70สาขา ที่ไหลจากตอนเหนือลงมา และจุดที่สร้างเขื่อนก็อยู่นอกการกักเก็บของเขื่อนและอาจสามารถเก็บน้ำได้แค่ 10-20% เท่านั้น ดังนั้น จึงสรุปว่าถึงมีเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เลย

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูล น้ำฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำยมพบว่าตั้งแต่ปี 2495-2523 ปริมาณน้ำฝนที่ตกไม่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำในแม่น้ำยมซึ่งหมายความว่าแม้ฝนตกมากขึ้นแต่ไม่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงจนท่วมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้
         
แต่ในช่วงปี 2533-2551 พบว่าหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวระดับน้ำในแม่น้ำกลับสูงขึ้นตามปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ทั้งนี้สาเหตุอาจมาจากพื้นที่ป่าตอนบนลดลง รวมทั้งปริมาณตะกอนในแม่น้ำที่สะสมเป็นจำนวนมาก