logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

นกเตนถล่มคลี่คลาย15จังหวัด

17 สิงหาคม 2554

ปภ.สรุปความเสียหายพายุนกเตนถล่มไทยคลี่คลายแล้ว15จังหวัดตาย29ศพคงพื้นที่น้ำท่วม12จังหวัด

ปภ.สรุปความเสียหายพายุนกเตนถล่มไทยคลี่คลายแล้ว15จังหวัดตาย29ศพคงพื้นที่น้ำท่วม12จังหวัด

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยจากพายุนกเตน คลี่คลายแล้ว 15 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย นครพนม อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร และประจวบคีรีขันธ์ แต่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 12 จังหวัด รวม 68 อำเภอ 511 ตำบล 3,526 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 86,357 ครัวเรือน 215,075 คน ได้แก่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครนายก พระนครศรีอยุธยา มุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี

ทั้งนี้ มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 27 จังหวัด 247 อำเภอ 1,680 ตำบล 14,003 หมู่บ้าน ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ สุโขทัย น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร เลย เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก และพระนครศรีอยุธยา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 810,249 ครัวเรือน 3,178,695 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 323 หลัง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 1,838,209 ไร่ ถนน 5,256 สาย ท่อระบายน้ำ 669 แห่ง ฝาย 602 แห่ง ทำนบ 123 แห่ง สะพาน คอสะพาน 429 แห่งบ่อปลา บ่อกุ้ง 22,399 บ่อ ปศุสัตว์ 162,191 ตัว มีผู้เสียชีวิต 29 ราย สูญหาย 1 คน