ปภ.สรุปพายุนกเตนทำเสียหาย21จว.

วันที่ 07 ส.ค. 2554 เวลา 21:04 น.
ปภ.สรุปพายุนกเตนทำเสียหาย21จังหวัด ประชาชนเดือดร้อนกว่า1ล้านคน อยู่ระหว่างฟื้นฟู4จังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนนกเตนตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.จนถึงปัจจุบัน (7 ส.ค.) ปรากฏว่า ส่งผลกระทบในพื้นที่ ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 21 จังหวัด 155 อำเภอ 893 ตำบล 6,809 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จ.แพร่ จ.เชียงใหม่ จ.สุโขทัย จ.น่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.นครพนม จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.เลย จ.เพชรบูรณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.พระนครศรีอยุธยา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 339,148 ครัวเรือน 1,139,990 คน
         
สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว อยู่ระหว่างฟื้นฟู จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.น่าน จ.เลย จ.หนองคาย และจ.ประจวบคีรีขันธ์