สธ.สั่ง 13 จว.รับมือน้ำเหนือ

  • วันที่ 06 ส.ค. 2554 เวลา 16:15 น.

กระทรวงสาธารณสุข สั่งรพ.13 จังหวัดในที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักเตรียมรับมือน้ำเหนือ

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เพื่อป้องกันผลกระทบมวลน้ำจากภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุขได้ ให้โรงพยาบาลในสังกัดซึ่งมี 124 แห่ง ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก 13 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกทม. ปฏิบัติตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ให้ทุกแห่งดำเนินการซักซ้อม 4 แผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนอย่างคล่องตัว

โดย 4 แผนดังกล่าวประกอบด้วย 1.แผนป้องกันไม่ให้น้ำท่วมโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 2.แผนสำรองทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้บริการผู้ป่วย เช่น ออกซิเจน อาหารผู้ป่วยใช้การได้ประมาณ 1 สัปดาห์

3.แผนการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และ 4.แผนการปรับให้บริการ หากน้ำท่วมในโรงพยาบาล เช่น การตั้งจุดตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 4 มุมเมือง,การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการพื้นที่น้ำท่วมควบคู่กันทั้งสุขภาพกายและจิต รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดสายด่วนให้บริการประชาชนในเรื่องปัญหาการเจ็บป่วยทางหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวอื่นๆ