นร.ไทยคว้า3เงิน5ทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิก

วันที่ 31 ก.ค. 2554 เวลา 18:52 น.
ตัวแทนนักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญเงิน และ 5 เหรหียญทองแดง ในการแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซียที่จีน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตัวแทนนักเรียนไทย 8 คน ที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซีย ระดับมัธยมศึกษา หรือ Southeast Mathematics Olympia 2011 (SMO) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถคว้ารางวัลประเภทบุคคลได้ 3 เหรียญเงิน ได้แก่ นายกฤตกร กานติกูล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม นายปวีณ ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน และ นายธนัท โกมลสิริภักดี จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ยังสามารถคว้าอีก 5 เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายกรวัตน์ พฤกษานุศักดิ์ จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา นายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา นายณัฐนันท์ วัชรเกษมสินธุ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และ นายวรมนต ยมจินดา จากโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน 9 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย