สธ.รับมือพายุนกเตน24ชม.

วันที่ 31 ก.ค. 2554 เวลา 11:30 น.
สธ.รับมือพายุนกเตน24ชม.
ปลัดสาธารณสุขสั่งรพ.พื้นที่เสี่ยงภัยพายุนกเตนเตรียม4แผนหลักรับมือตลอด24ชั่วโมง

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุ “นกเตน” ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลทุกระดับที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก  เตรียมแผนรองรับ 4 แผนหลัก ประกอบด้วย 1.แผนเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันน้ำท่วม อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์  เช่น การเตรียมกั้นกระสอบทราย   การขนย้ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย    2.แผนสำรองทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นหากเกิดภาวะน้ำท่วม เช่น ออกซิเจนเพื่อใช้ในผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือใช้ในห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด  3. แผนเตรียมความพร้อมการอพยพผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินหากมีน้ำท่วมอาคารบริการ และ 4.แผนเตรียมความพร้อมการให้บริการนอกสถานที่ตามความจำเป็น เช่น การให้บริการภาคสนาม การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อม หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ได้ที่หมายเลข 1669   ตลอด 24 ชั่วโมง