รมว.เกษตรหารือใช้ม.44เดินหน้าเขื่อนแม่วงก์

วันที่ 02 ก.ย. 2559 เวลา 18:40 น.
รมว.เกษตรหารือใช้ม.44เดินหน้าเขื่อนแม่วงก์
"พล.อ.ฉัตรชัย"ระดมกองทัพอากาศ ทำฝนหลวง เพิ่มน้ำเขื่อนภูมิพลเตรียมเดินหน้าหารือใช้ม.44ลุยเขื่อนแม่วงก์

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตากว่า นับเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้วางแผนบูรณากับทุกกระทรวง เพื่อรับมือและลดผลกระทบล่วงหน้าก่อนเกิดภัยทำให้ภัยแล้งที่ผ่านจะเห็นว่ามีนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงเพียง5พันไร่ ช่วยชาวนาได้กว่า 6ล้านคน ทั้งนี้ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระทั้งหมด22 จังหวัดเพืื่อให้น้ำเพียงพอใช้ถึงฤดูฝนปี2560  โดยกรมชลประทานได้คาดการณ์ว่าวันที่ 1 พ.ย.2559 จะมีปริมาณน้ำใช้การ7,683 ล้านลบ.ม.เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การ 5,837 ล้านลบ.ม.เขื่อนแควน้อย มีน้ำใช้การ 896 ล้านลบ.ม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 950 ล้านลบ.ม.เพียงพอในการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และสำหรับการเพาะปลูกนาปีรอบหน้าปี60 วางแผนใช้น้ำ 3,800 ล้านลบ.ม. และสำรองน้ำไว้ช่วงต้นฤดูฝนอีก3,550 ล้านลบ.ม. คงเหลือปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร 333 ล้านลบ.ม.

จากสถานการ์น้ำเขื่อนใหญ่มีน้อยมาก โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพล มีน้ำใช้การเพียง8 % แต่ดีกว่าปี58 ในช่วงเดียวกันมี2% ได้ส่งผลกระทบภาคเกษตรโดยรวมมาต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงเร่งเติมน้ำเขื่อน 4 เขื่อนหลักในปีนี้เริ่มทำฝนหลวงเร็วกว่าทุกปีให้ขยายแผนทำฝนหลวงทำตั้งแต่1 ก.ย.-20ต.ค. ให้หน่วยฝนหลวง 4 ฐานจากจ.เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ และตาก  ระดมกำลังจากกองทัพอากาศมาอีก2 ลำ ช่วยเติมน้ำเขื่อนภูมิพล ช่วงสองสัปดาห์แรกเดือนก.ย.นี้มีร่องฝนพาดผ่าน โดยวันที่15ก.ย.นี้ผมจะเรียกประชุมประเมินน้ำอีกรอบ หลังครบกำหนดทำฝนหลวง เพื่อวางแผนการใช้น้ำและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโดนอาจต้องขอให้ลดทำนาปรังรอบสองในปีหน้าให้ได้ประมาณ4ล้านไร่จากปกติปลูก10ล้านไร่ เพื่อประหยัดน้ำรมว.เกษตรฯกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่แปลกที่ไม่เคยมีการทำแผนน้ำมาก่อนเลย ซึ่งนายกฯให้ตนมาทำแผนน้ำ12ปีทุกอย่างแก้ปัญหาได้ครบ มีแก้มลิง ฝาย เขื่อน จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกมาก เกิดได้เพราะรัฐบาลนี้แต่พอจะทำโครงการน้ำอะไรก็ลำบากเกิดยากซึ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนมานานอยากได้น้ำจะเพาะปลูกพืชทำเกษตรได้หลากหลาย ไม่ยากจน ก็ถูกต่อต้านจะใช้พื้นที่ตรงจ.อุทัยธานี กับนครสวรรค์ สร้างเขื่อนแม่วงศ์ พวกเอนจีโอ กลัวเสือตายไม่มีที่อยู่ก็คิดในใจว่าเสือไม่มีขาวิ่งหนีน้ำหรือ "จะไปดูว่าใช้มาตรา44 เข้ามาทำอะไรได้บ้างทำให้เดินหน้าจะเจรจากับกระทรวงทรัพยากรฯ เพราะพื้นที่สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ เข้าไปในเขตอุทยาน ป่าไม้ ได้เจรจาให้ยกเว้นบางเรื่องมาได้5 โครงการแล้วไม่รู้รัฐบาลก่อนทำอย่างไร ที่ตัองพูดเรื่องแม่วงศ์เพราะ จะได้ทีสำรองกรณีวิกฤติที่ผ่านมา เพราะน้ำเขื่อนภูมิพล กว่าจะได้เก็บน้ำระดับมาตราฐานใช้เวลาถึง5ปี แต่ปี54 น้ำท่วมเกือบทั่วประเทศ มาปี55 ปล่อยน้ำทิ้งหมด" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

จากนั้น พล.อ.ฉัตรชัย เดินทางมาดูเกษตรแปลงใหญ่นาข้าว ที่อ.บ้านตาก ได้กล่าวว่าตนพอใจมากที่เกษตรกรทำแล้วได้ผลกำไรเพิ่ม20% ซี่งปี60 ตั้งเป้ามีแปลงใหญ่ทั่วประเทศให้ได้ 1,000 แปลง ปีนี้ประสบความสำเร็จสามารถทำเกษตรแปลงใหญ่ได้แล้ว 560 แปลง โดยเกตรกรที่เข้าโครงการบางรายดีใจมากที่ได้ร่วมโครงการเพราะจากเดิมมีรายได้จากปลูกข้าว500บาทต่อไร่เมื่อหันมาปลูกอ้อยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น1หมื่นบาทต่อไร่เมื่อหักต้นทุนแล้ว