ทส.แจงใช้งบไปประชุมที่ฝรั่งเศส 2ล้านบาทเท่านั้น

วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 14:52 น.
ทส.แจงใช้งบไปประชุมที่ฝรั่งเศส 2ล้านบาทเท่านั้น
ปลัดทส.แจงคณะเจ้าหน้าที่ใช้งบเดินทางไปประชุมที่ฝรั่งเศส 2 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนงบ 20 ล้านบาทเตรียมไว้จัดประชุมจี77

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชี้แจงกรณีงบประมาณที่คณะเจ้าหน้าที่จาก27 หน่วยงานเดินทางไปร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรฯ ใช้เงินงบประมาณค่าเดินทางแค่ 2 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ใช่ 20 ล้านบาท

ขณะที่การขออนุมติงบประมาณ 20 ล้านบาทนั้น เป็นการอนุมัติงบกลางในการจัดการประชุมกลุ่มจี 77 ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นประธาน

"ผมอยากอธิบายให้สื่อเข้าใจ เพราะถ้าคนอื่นทั่วไปมาอ่านก็จะคิดว่าทส.ผลาญงบประมาณรัฐ เสียเวลาที่ต้องมาชี้แจงอีก"นายเกษมสันต์กล่าว

บทความแนะนำ