posttoday

กาฬสินธุ์สอบโรงเรียนอนุบาลเก็บค่าเทอมแพง

31 พฤษภาคม 2560

ศูนย์ดำรงธรรมกาฬสินธุ์ตั้งกรรมการสอบสวนโรงเรียนอนุบาลชื่อดังเรียกเก็บค่าเทอมแพง

ศูนย์ดำรงธรรมกาฬสินธุ์ตั้งกรรมการสอบสวนโรงเรียนอนุบาลชื่อดังเรียกเก็บค่าเทอมแพง

เมือวันที่31พ.ค.2560 นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้รับการร้องทุกข์ กรณี นายเชิดชัย เฉิดจินดา ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งร้องเรียนว่าทางโรงเรียนเรียกเก็บค่าเทอมแพง โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยเน้นย้ำว่าการสอบสวนต้องให้ได้ข้อเท็จจริงและรายงานศูนย์ดำรงธรรมด่วน เพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

ด้าน นายเชิดชัย เฉิดจินดา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า ได้ร้องเรียนการเก็บเงินค่าเทอมแพง ตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนเพราะเห็นว่าขัดกับนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี 15 ปี เราอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกัน ดังนั้น คุณภาพชีวิตของผู้ปกครองเราก็จะต้องเหมือนกัน และฝากไปทุกโรงเรียน มันคือความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพราะเวลาเก็บเงินแต่ละครั้งขอให้ทำตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้อง และขอให้พึงระลึกไว้ว่าผู้ปกครองเดือดร้อนในการชำระเงิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความเป็นธรรม ส่วนเงินจะคืนเท่าไหร่ทางคณะกรรมการบอกว่าให้รออีกสักระยะ แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง