กระทรวงวิทย์เตรียมจัดงานถนนวิทยาศาสตร์รับวันเด็ก2560

วันที่ 06 ม.ค. 2560 เวลา 19:21 น.
กระทรวงวิทย์เตรียมจัดงานถนนวิทยาศาสตร์รับวันเด็ก2560
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กปี 2560 เน้นสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อยอดพัฒนาชาติตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 6 ม.ค. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า เตรียมจัดงานวันเด็กปี 2560 ในวันที่ 12-14 ม.ค.นี้ โดยวางรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผล  สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมฐานนวัตกรรม ตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

นางกรรณณิการ์ วงศ์ทองศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า วท.จะจัดงานวันเด็กภายใต้รูปแบบงานถนนวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีชื่องานว่า “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” โดยจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 แล้ว นอกจากนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้

ขณะที่ศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดวท.  กล่าวว่า ภายในงานยังมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมที่มาร่วมจัดงานวันเด็กด้วย เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างรอบด้าน จึงอยากให้เด็กไทยมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเที่ยวชมงาน เพื่อสร้างเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และตามเทคโนโลยีให้ทัน  อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนส่งเสริมให้เด็กได้มีที่เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับงานถนนสายวิทยาศาสตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12-14 ม.ค.2560  โดยกิจกรรมภายในงานมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านสถานีกิจกรรม 29 สถานี มากกว่า 100 กิจกรรม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมงาน โดยผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็ก จะมีรถตู้บริการรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมายังกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในทุกวันที่จัดงาน