ยูเนสโกยก 2 คนไทย "ดร.ป๋วย-ม.ร.ว.เปีย"บุคคลสำคัญของโลก

วันที่ 20 พ.ย. 2558 เวลา 08:31 น.
ยูเนสโกยก 2 คนไทย "ดร.ป๋วย-ม.ร.ว.เปีย"บุคคลสำคัญของโลก
ยูเนสโก ประกาศยกย่อง ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์-ม.ร.ว.เปีย มาลากุล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้าน กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญของโลก ปี 2016-2017 ในการประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 3-18 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงปารีส ว่า ประเทศไทยได้เสนอชื่อบุคคลสำคัญ จำนวน 2 ราย เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญ ดังนี้ 1.ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 2.เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในปี 2560 ซึ่งปรากฏว่ายูเนสโกได้มีมติให้ประกาศยกย่องบุคคลสำคัญของไทยทั้ง 2 รายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญของโลก และร่วมเฉลิมฉลองในปี 2016-2017

ทั้งนี้ บุคคลสำคัญที่ประเทศไทยเสนอได้ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติในการคัดเลือกทุกประการ ทั้งการฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทั้ง 2 บุคคลสำคัญของไทยก็เป็นแบบอย่างอันดีเลิศที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ตามสาขาหลักของยูเนสโก คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และบุคคลสำคัญที่จะได้รับการเฉลิมฉลองต้องครบรอบ 50 ปี 100 ปี รวมทั้งต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่าง ความมีคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจในระดับโลก หรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาค

"ต่อจากนี้ยูเนสโกก็จะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆ กัน ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณบุคคลสำคัญของประเทศสมาชิกที่มีความโดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามในด้านต่างๆ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญดังกล่าวต่อไป" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ตั้งแต่ปี 2505 ถึงปี 2558 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ของไทยรวม 26 รายการ เช่น ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539 ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 ฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในวันที่ 24 ตุลาคม 2546 การฉลองครบรอบชาตกาล 100 ปี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในวันที่ 20 เมษายน 2554 การฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒธรรมในปี 2558 เป็นต้น

สำหรับประวัติ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รมว.กระทรวงศึกษาธิการ)ในสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดเมื่อ 16 เม.ย.2410 เป็นผู้กราบทุลเสนอให้รัชกาลที่5 ทรงปรับปรุงระบบการศึกษาของไทย ร่างเป็น"โครงแผนการศึกษาในกรุงสยาม" และโครงการสร้างสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยเพลง "สามัคคีชุมนุม"โดยใช้ทำนองเพลง ออลด์แลงไซน์(Auld Lang Syne) นอกจากนี้ ยังได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่ม เล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียง คือ สมบัติผู้ดี ซึ่งกล่าวถึงหลักปฏิบัติ 10 ประการ ของผู้มีกาย วาจา ใจอันสุจริต

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เกิดเมื่อ 9 มี.ค.2459 การศึกษาสูงสุดปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ London School of Economics & Political Science มหาวิทยาลัยลอนดอน อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตอธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะในปีพ.ศ.2508 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นบุกไทย ดร.ป๋วยกำลังศึกษาอยู่ที่อังกฤษได้ร่วมก่อตั้งขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ เพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ฉายาจัดตั้ง"เข้ม เย็นยิ่ง" เเข้าร่วมกองทัพอังกฤษได้รับยศร้อยเอกเป็นกลุ่มคนชุดแรกที่ได้รับมอบหมายจากสัมพันธมิตรลอบเข้าไทยเพื่อปฏิบัติงานต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นร่วมกับเสรีไทยในไทย ในช่วงปลายสงครามถูกส่งกลับไปเจรจากับรัฐบาลอังกฤษจนทำให้พ้นสภาพจากการถูกจัดให้เป็นประเทศผู้แพ้สงคราม

ภาพ https://th.wikipedia.org

บทความแนะนำ