posttoday

พาณิชย์ นำผู้ประกอบการชุมชน ร่วมงาน OTOP MID YEAR 2024

11 มิถุนายน 2567

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้ประกอบการชุมชน ร่วมงาน OTOP MID YEAR 2024 กระตุ้นตลาด ปลุกกระแสนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก คาดสร้างยอดขายในงานไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า 8 - 16 มิถุนายน 2567 กระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบการชุมชน 28 ราย เข้าร่วมงาน OTOP MID YEAR 2024 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์แบ่งเป็น ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย 12 ราย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 7 ราย อาหาร 6 ราย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 3 ราย โดยมีสินค้าไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ กระเป๋าป่านศรนารายณ์ (จ.เพชรบุรี) ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ (จ.ชัยภูมิ) ชุดสัตว์เลี้ยงแบบเขียนเทียนบาติก (จ.เชียงใหม่) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานผักตบชวา (จ.พะเยา) พริกกรอบผสมเมล็ดเจีย รสไข่เค็ม (จ.กรุงเทพ) น้ำมันเย็นดอกไม้ (จ.สระบุรี) เป็นต้น

 

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยผมได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว ตามภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองแก่ความต้องการของตลาด และพัฒนาช่องทางการตลาดในและต่างประเทศ

 

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนในชุมชน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในพื้นที่แบบมีลักษณะเฉพาะชัดเจน เป็นจุดแข็ง จุดขายที่สำคัญ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยุคใหม่ จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าตลอดการจัดงาน 9 วัน จะสามารถสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการที่ร่วมออกงานทั้ง 28 ราย ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท ทั้งยอดขายภายในงานและคำสั่งซื้อของคู่ค้าในอนาคต พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งผลิตและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่าย ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ


 
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชมคูหา และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 28 ราย ได้ภายในงาน OTOP MID YEAR 2024 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2567 ณ SMART Local Pavilion (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) กระทรวงพาณิชย์ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี