posttoday

ETDA เปิดโครงการ SMEs GROWTH พื้นที่ EEC ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล

21 พฤษภาคม 2567

ETDA ชวน SMEs ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC สมัครร่วมโครงการ SMEs GROWTH ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 67 พร้อมโอกาสรับทุนสนับสนุน 1 ล้านบาท

โครงการ SMEs GROWTH ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และทดลองเครื่องมือดิจิทัลเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจให้เติบโต กับ 4 โจทย์ท้าทาย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต,การปรับเปลี่ยนไลน์ผลิตเดินหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ , การปรับพื้นฐานพัฒนาทีม และ การปรับเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้เติบโต 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 

● ได้ทดลองใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจ
● กิจกรรมสร้างการเติบโตธุรกิจ เช่น กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจกับเครื่องมือที่เหมาะสม, การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop), กิจกรรมการสร้างเครือข่าย (Networking) เป็นต้น
● ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs: Digital Transformation / การเงิน / AI / ความรู้ในการกำกับดูแลด้านดิจิทัล 
● ขยายโอกาสธุรกิจในแวดวง SMEs Tech Provider ภาครัฐและเอกชน
● e-Certificate การเข้าร่วมกิจกรรม
● ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2024

สมัครร่วมโครงการพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ https://bit.ly/3Q6Ylss ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 67 
ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ SMEs GROWTH ได้ที่ https://www.etda.or.th/th/smesgrowth
 สอบถามข้อมูลโครงการ SMEs GROWTH
- อีเมล [email protected] 
- โทรศัพท์ 064-324-9353

ETDA เปิดโครงการ SMEs GROWTH พื้นที่  EEC ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล ETDA เปิดโครงการ SMEs GROWTH พื้นที่  EEC ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล ETDA เปิดโครงการ SMEs GROWTH พื้นที่  EEC ยกระดับธุรกิจด้วยดิจิทัล