posttoday

"สุดารัตน์" นำทัพผู้ประกอบการSMEsไทย ลุยเปิดตลาดการค้าการลงทุนกับจีน

18 พฤษภาคม 2567

ผ่านหลักสูตร China Business Leader (CBL) ต่อยอดสร้างความสำเร็จให้สินค้าไทย ผู้ประกอบการไทย ดังไกลถึงจีน ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เผยจีนมีขนาดเศรษฐกิจระดับTop ของโลก ด้วยประชากร กว่า1,400 ล้านคน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานหลักสูตร China Business Leader เปิดเวทีเสวนา เชิญชวนนักธุรกิจผู้ประกอบการ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน จากผู้เชี่ยวชาญ ถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจกับจีน ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ขณะเดียวกันได้เชิญ ผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้ 

จาง เซียวเซียว (Ms. Zhang Xiaoxiao)ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อมหาศาล ซึ่งเป็นโอกาสของ ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก จะสามารถนำสินค้าของไทยไปขายได้ โดยรัฐบาลจีนยินดีสนับสนุน ที่น่าสนใจและถือเป็นโอกาสสำคัญ คือตลาดจีนมีถึง 14 มณฑล ที่มีขนาดของ GDP ใหญ่กว่าประเทศไทย

\"สุดารัตน์\" นำทัพผู้ประกอบการSMEsไทย ลุยเปิดตลาดการค้าการลงทุนกับจีน

ดังนั้น หากเจาะตลาดได้เพียงหนึ่งมณฑลก็จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายสนับสนุน e-commerce จึงเห็นว่าการขายออนไลน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ทำให้สินค้าของผู้ประกอบการไทยเป็นที่รู้จัก และลดขั้นตอนการนำสินค้าของผู้ประกอบการไทยไปเปิดตลาดที่จีนได้

ดร.ปณิชา ประทีปะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์  Social Media China เปิดเผยว่าจีนมี Super App มากมาย ผู้ประกอบการต้องติดตามแอพต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะเป็นเครื่องมือที่สะท้อนความต้องการของตลาดจีน และรสนิยมของคนจีน เพื่อให้ตอบโจทย์ และสินค้าจะกลายเป็นที่ต้องการ รวมถึงจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่ตัองการของตลาดในประเทศจีนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย 

ด้าน นายสุวัฒน์ รักทองสุข CEO บริษัท โกลบอล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เลิศหางโจว ดิจิทัลเทคโนโลยีจำกัด เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการทำให้ตลาดจีนสนใจสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะแบรนด์ไทย จะทำอย่างไรให้โดดเด่นกว่าสินค้าอื่นๆที่เหมือนหรือ ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะความชื่นชอบของคนจีนว่าชอบแบบใดและไม่ชอบแบบใด โดยเปิดเผยว่าสินค้าไทย ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจและเชื่อว่าสามารถไปได้ดีและมีอนาคต ซึ่งตลอดหลักสูตรจะถ่ายทอด และแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านท่องเที่ยว อาหาร ผลไม้ สินค้าความงาม โดยมีทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เป็นเครื่องมือ

คุณหญิงสุดารัตน์ มองว่าประเทศจีน คือตลาดที่เป็นโอกาสแห่งการต่อยอดสินค้า ของผู้ประกอบการไทย China Business Leader จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ สามารถค้าขาย ระหว่างผู้ประกอบการไทย และตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้น จะช่วยให้ผู้ที่มีธุรกิจในประเทศไทย ได้ทำตลาดในประเทศจีนและเป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวจีน และมาใช้บริการ มากยิ่งขึ้น และจะเป็นบันไดที่ต่อยอดให้นำสินค้าไปขายและเปิดตลาดในจีนได้ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และจะเป็นพื้นที่สำคัญในการพูดคุยกับนักธุรกิจจีนในประเทศจีน หรือชวนนักธุรกิจจีนมาลงทุนในไทย 

โดยหลักสูตรCBL มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจของจีนในยุคปัจจุบัน เข้าใจคนจีนและตลาดจีน เข้าใจวิธีการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อให้สินค้า เป็นที่รู้จักในหมู่ของตลาดจีนและนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงการเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การบุกตลาดจีน การขายออนไลน์ในจีนให้ประสบความสำเร็จ ที่สำคัญจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำ Business matching กับ นักธุรกิจจีนในไทยและนักธุรกิจไทยในจีน