posttoday

จันทบุรี จัดงาน "จันทบุรีเกษตรแฟร์ 2567" ดันสู่ "มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน"

15 พฤษภาคม 2567

"จันทบุรีเกษตรแฟร์ 2567" ชม ช้อป ชิม แซะ ผลไม้สินค้าทางการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร ท่ามกลางบรรยากาศแบบ "Fruitival Fo๐d" จัดเต็ม 7 วัน 20-26 พ.ค. 67 ผลักดันจันทบุรีสู่การเป็น "มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน"

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ทางจังหวัด จัดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์มาอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองการเกษตร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวม คิดเป็นลำดับที่ 12 ของประเทศ โดยแยกเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 54 นอกจากนี้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจันทบุรี นับว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ทั้งทุเรียน ลำไย มังคุด เงาะ ลองกอง และยางพารา 

จังหวัดจันทบุรีเองก็มีความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็น "เมืองมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน" โดยการจัดงานจันทบุรีเกษตรแฟร์ ในครั้งนี้เป็นการประกาศว่าเราเป็นเมืองเกษตรที่มีความพร้อมทั้งสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีสินค้า GI  สินค้า OTOP มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียง และยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรที่นับเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ภายในงานจะมีการเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร การสาธิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร และนำนวัตกรรมการเกษตรสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย

เชื่อว่าปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคน จากจำนวนยอดจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในช่วงระหว่างการจัดงานเกือบเต็มทุกที่ ขณะที่การต่อยอดจากการจัดงานให้เกิดความยั่งยืนต่อเกษตรกร เตรียมผลักดันสินค้าแปรรูป และการหาวิธีแปรรูปเปลือกทุเรียน ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอนาคตต่อไป

ด้านนายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ภายในงานมีนิทรรศการที่รวบรวมอัตลักษณ์ของผลไม้จังหวัดจันทบุรี มีการนำสินค้าแปรรูปจากผลไม้มาจัดแสดง รวมถึงมีนิทรรศการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งถ้าเกษตรกรและผู้ประกอบการมางานนี้จะได้รับองค์ความรู้ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน ส่วนในมุมของนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทบุรี และยังมีนิทรรศการภาพถ่ายของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการมาเที่ยวจันทบุรี โดยสายชิม สายช้อป พลาดไม่ได้ เพราะในงานนี้ รวบรวมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้พรีเมียม ของกินขึ้นชื่อของทั้งจังหวัดจันทบุรี และอาหารเด็ด ผลิตภัณฑ์ OTOP อัญมณีและเครื่องประดับ

จันทบุรี จัดงาน \"จันทบุรีเกษตรแฟร์ 2567\" ดันสู่ \"มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน\"

นอกจากนี้ในเวทีกลางของงานก็จะมีกิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การสาธิตทำอาหารอัตลักษณ์ของจันทบุรี พร้อมการแสดงจากศิลปิน เต๋า ภูศิลป์ , Fellow Fellow , นัน อนันต์ , ตรี ชัยณรงค์ , ลำเพลิน วงศกร , เบล วริศรา , อาม ชุติมา, มิกซ์ มิเตอร์ " ไรอัล กาจบัณฑิต พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย เรียกได้ว่า มางานนี้ครบทุกมิติของรสชาติแห่งความสุข ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการมาเที่ยวจันทบุรี โดยสายชิม สายช้อป พลาดไม่ได้ เพราะในงานนี้ รวบรวมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้พรีเมียม ของกินขึ้นชื่อของทั้งจังหวัดจันทบุรี และอาหารเด็ด ผลิตภัณฑ์ OTOP อัญมณีและเครื่องประดับ

นอกจากนี้ในเวทีกลางของงานก็จะมีกิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การสาธิตทำอาหารอัตลักษณ์ของจันทบุรี พร้อมการแสดงจากศิลปิน เต๋า ภูศิลป์ , Fellow Fellow , นัน อนันต์ , ตรี ชัยณรงค์ , ลำเพลิน วงศกร , เบล วริศรา , อาม ชุติมา, มิกซ์ มิเตอร์ " ไรอัล กาจบัณฑิต พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย เรียกได้ว่า มางานนี้ครบทุกมิติของรสชาติแห่งความสุข

ทั้งนี้ งาน "จันทบุรีเกษตรแฟร์" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-21.00 น. ณ ลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 150 ร้านค้า ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี และมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย และมีโอกาสได้ชิมผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ระกำ ลำไย ลองกอง

ติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี www.facebook.com/moac.cti