posttoday

“พณ.” ลุยด่านเวียดนาม "หูหงิ-ด่งดัง" เตรียมพร้อมขนส่งผลไม้ไทยไปจีน 4 แสนตัน

25 เมษายน 2567

“นภินทร” นำคณะผู้บริหารพาณิชย์-เอกชน สำรวจเส้นทางการขนส่งผลไม้ ที่ด่านสากลหูหงิ และด่านรถไฟด่งดัง จ.ลางเซิน กรุงฮานอย เพื่อติดตามสถานการณ์ และขอความร่วมมือด่าน ช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ไทย เข้าสู่ตลาดจีน เดือนพ.ค.นี้ กว่า 4 แสนตัน

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เผยว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 67 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน เดินทางไปสำรวจสถานการณ์การขนส่งผลไม้ เส้นทางการขนส่งผลไม้ ขั้นตอนการขนส่งผลไม้ผ่านด่าน จุดขนถ่ายสินค้า ที่ด่านสากลหูหงิ และด่านรถไฟด่งดัง จังหวัดลางเซิน กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


 
โดยในวันที่ 24 เมษายน 2567  เอกอัครราชทูต  ณ กรุงฮานอย นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ ให้การต้อนรับคณะและได้รายงานสถานการณ์ทางการค้าของกรุงฮานอย โดยประเด็นการขนส่งผลไม้ผ่านด่านเวียดนามไปประเทศจีน นางสาวธนียา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  ณ กรุงฮานอย  ได้รายงานว่า สคต. กรุงฮานอยลงพื้นที่ล่วงหน้า 2 ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ด่านรถไฟด่งดังและด่านสากลหูหงิ ซึ่งครั้งแรกพบว่า ด่านสากลหูหงิ มีรถบรรทุกรอดำเนินการติดสะสมจากด่านเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และ การลงสำรวจติดตามครั้งที่สองพบว่าจังหวัดลางเซินมีการบริหารจัดการดีขึ้น ไม่มีรถบรรทุกติดสะสมหน้าด่าน โดยจังหวัดได้เตรียมจุดพักรถซึ่งห่างจากด่านหูหงิ 8 กิโลเมตร ซึ่ง สคต. ได้หารือ ผู้รับผิดชอบด่าน เตรียมความพร้อมรับตู้สินค้าผลไม้ไทย จะออกมาสู่ตลาดในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม ในส่วนของด่านรถไฟด่งดังมีการปรับพื้นที่และเพิ่มรางรถไฟจาก 3 ราง  เป็น 6 ราง มีการเพิ่มจุดชาร์จไฟของตู้ refer เพื่อรองรับตู้ขนส่งสินค้า ช่วงฤดูที่ผลไม้ออกสู่ตลาด

 

หลังจากนั้น รมช.พณ. ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าพบนายโฮ่ เตี๊ยน เถียวะ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซิน และผู้บริหารจังหวัดลางเซิน เพื่อหารือถึงปัญหาที่จะเกิดขี้นในช่วงฤดูผลไม้ของไทยที่กำลังจะถึง ที่อาจจะมีปัญหาการติดขัดบริเวณหน้าด่านในการตรวจปล่อยรถ รวมถึงการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนบริเวณด่านของประเทศจีน ซึ่งหากล่าช้าจะทำให้เกิดความเสียหายกับผลไม้ไทยได้ ซึ่งปริมาณผลผลิตทุเรียนที่คาดการณ์จะออกในปี 2567  โดยเฉพาะภาคตะวันออก จำนวน 7.8 แสนตัน ซึ่งจะออกในช่วงเดือนพฤษภาคม จำนวน 4.1 แสนตัน โดยไทยใช้ด่านของเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดลางเซิน 2 ด่านคือ ด่านทางบกหูหงิ และด่านรถไฟด่งดัง ซึ่งเป็นด่านหลักในการขนส่งผลไม้ไทยไปประเทศจีน โดยทางประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซิน ยินดีให้ความร่วมมือ และจะดูแลการตรวจปล่อยรถบรรทุกของไทยจากด่านที่ตนรับผิดชอบให้เร็วที่สุด

 

นายนภินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตนได้ตั้งเป้าในการขนส่งผลไม้จากไทยไปจีน ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ ณ กรุงฮานอย ดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ให้ดำเนินการโดยด่วน ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์ด่านชายแดนในเวียดนามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลางเซินเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งผลไม้ไทยผ่านด่านไปยังจีน


2. ให้ สคต. และสถานทูต ณ กรุงฮานอย ประสานกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับทราบจำนวนรถผลไม้ที่จะขนส่งผ่านด่านนครพนมในแต่ละวัน เพื่อ monitor จำนวนรถให้ผ่านด่านต่างๆ  และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลางเซินทราบ ปริมาณรถที่คาดว่าจะมาที่ด่านหูหงิในแต่ละวัน


3.ขยายเวลาทำการในด่านหูหงิและด่านโหย่วอี้กวน(จีน) จาก 8 ชั่วโมงเป็น 10 ชั่วโมง และทำการทุกวันไม่เว้นทั้งวันหยุด 
ระยะกลาง 

 

4. จีนและเวียดนามอยู่ระหว่างก่อสร้างช่องทางด่านอัจฉริยะ ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และใช้รถไร้คนขับ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2568 


5. จีนและเวียดนามอยู่ระหว่างหารือระหว่างกันเพื่อจะปิดช่องทางขนส่งพิเศษที่เส้นแบ่งเขต กิโลเมตรที่ 1088-1089  ณ ด่านเตินแทง (เวียดนาม) - ด่านผู่จ้าย(จีน) โดยจะหารือขอให้จีนอนุญาตให้สินค้าทุกประเภทที่ส่งออกผ่านเวียดนามไปจีนผ่านช่องทางนี้ ได้ระยะยาว


6. จีนและเวียดนามได้หารือและมีแผนระยะยาวที่จะเปิดช่องทางผ่านด่านเป็น 14 ช่องโดยเป็นสินค้าขาออก 7 ช่องสำหรับสินค้านำเข้า 7 ช่อง

 

“ได้กำชับให้ทูตพาณิชย์ของไทย ที่ประจำอยู่ที่กรุงฮานอย ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ประสานหน่วยงานของเวียดนามอำนวยความสะดวกให้กับผลไม้ไทยเวลาผ่านด่านชายแดนเวียดนามไปยังจีน และให้ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน รวมถึงการปิด-เปิดด่านอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนผู้ประกอบการถึงสถานการณ์หน้าด่านให้ประสานงานกับด่านศุลกากรเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทย หากมีปัญหาก็ให้รีบหารือกับผู้บริหารด่านของเวียดนาม เพื่อแก้ไขในทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผลไม้ไทย” นายนภินทร กล่าว

 

ด่านหูหงิ เป็นด่านสำคัญที่รถขนส่งผลไม้จากไทยจะมาใช้บริการก่อนที่จะเข้าสู่ด่านโหย่วอี้กว่าน ของจีน โดยมีการติดตามสถานการณ์การขนส่งว่ามีปัญหาติดขัดที่หน้าด่านหรือไม่ เพราะใกล้จะเป็นช่วงฤดูผลไม้ของไทย และต้องใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าส่งออกผ่านไปจีนและ ด่านรถไฟด่งดัง เป็นด่านที่เชื่อมต่อไปยังด่านรถไฟผิงเสียงของจีน ห่างจากฮานอยประมาณ 171 กิโลเมตร และห่างจากด่านสากลหูหงิ ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งไทยจะใช้ด่านนี้เป็นด่านสำหรับส่งออกผลไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดจีน ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนโดยในแต่ละวันจะมีรถไฟ 5 ขบวนที่ส่งออกไปจีน และมี 5 ขบวนที่เข้ามาจากจีน และในช่วงฤดูผลไม้ไทยในปี 2566 ที่ผ่านมา มีสินค้าทุเรียนไทยผ่านด่านรถไฟด่งดังไปจีน ประมาณ 10-20 ตู้ต่อวัน