posttoday

อุตสาหกรรมเจรจาเลขาฯ พรรคคอมมิวนิสต์ เชื่อมเศรษฐกิจไทยและหนานหนิง

23 เมษายน 2567

อุตสาหกรรมฯ เจรจาเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำนครหนานหนิง เชื่อมสัมพันธ์เศรษฐกิจ เร่งเครื่องรถยนต์ไฟฟ้า ดันนำเข้าทุเรียน ยางพารา และสมุนไพรจากไทย

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับ นายหนง เซิงเหวิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำนครหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยมีนายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา ในส่วนของนโยบาย EV 3.0 มาจนถึง EV 3.5 รัฐบาลก็ยังมีการเดินหน้าตามแผน โดยในปัจจุบันรถไฟฟ้าจากจีนสามารถทำตลาดที่ไทยได้อย่างต่อเนื่องและมีท่าทีที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เห็นได้จากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนที่เพิ่มขึ้นในงานมหกรรมยานยนต์ต่างๆ และในวันนี้ก็มีนักลงทุนจากจีนที่มาตั้งโรงงานผลิตในไทยร่วมด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้หารือและแนะนำระหว่างกัน และอยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงฯเกี่ยวกับการยื่นขอ ECO STICKER สำหรับรถไฟฟ้าด้วย โดยในอนาคตจะมีการลงทุนเกี่ยวกับโรงงานแบตเตอรี่ในไทยด้วย 

ขณะที่เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ก็ได้ให้ความมั่นใจว่า ทางนครหนานหนิงให้ความสนในเรื่องการนำเข้าทุเรียน ยางพารา และสมุนไพรจากไทย โดยจะได้หารือกันถึงแนวทางในโอกาสต่อไป