posttoday

ดีป้า หนุน SME ใช้ AI ยกระดับธุรกิจ ตั้งเป้า 100 ราย ทั่วประเทศ

03 เมษายน 2567

ดีป้าเดินหน้ายกระดับ SME ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ พัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตั้งเป้า 100 ราย ทั่วประเทศ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เหล่าผู้ประกอบ SME รวมถึงเกษตรกรสามารถเข้าถึงและเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือการเพาะปลูกผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) รวมไม่น้อยกว่า 18,600 ราย โดยมาตรการดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดย ดีป้า จะส่งเสริมในรูปแบบเงินให้เปล่า ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ล่าสุด ดีป้า พร้อมเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านมาตรการ depa mini Transformation Voucher ตั้งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการ จำนวน 100 ราย โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2567

นายณัฐพล กล่าวว่า ตามแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ดีป้า จะไม่คิดแทน ทำแทน หรือทำให้ แต่จะเดินหน้าให้ความรู้ เชื่อมโยงระบบนิเวศรอบด้าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยมีความรู้ เข้าถึง เข้าใจ และสามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้เองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมาตรการ depa mini Transformation Voucher ถือเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีเอไอที่เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมผ่านมาตรการนี้ พร้อมกันนี้ยังดำเนินงานคู่ขนานไปกับการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสัญชาติไทยให้มีมาตรฐานสากล ราคาคุ้มค่า ตรงปก ไม่โดนหลอก ซึ่งผู้ขอรับการส่งเสริมดังกล่าวจะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัลได้สะดวกผ่านแพลตฟอร์ม TECHHUNT

 

สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับการส่งเสริมผ่านมาตรการ depa mini Transformation Voucher ในสาขาเอไอ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://short.depa.or.th/IN-01417-2567 หรือโทร 0 2026 2333 ต่อ 1312, 3204 – 3206 นอกจากนี้ ดีป้า ยังมีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการอื่น ๆ ซึ่งสามารถติดตามการประกาศได้ที่ Facebook Page: depa Thailand หรือ www.depa.or.th/depafund