posttoday

เตือน SMEs อย่าหลงเชื่อเพจปลอม หลอกขายสินเชื่อ

21 มีนาคม 2567

"SME D Bank" แจ้งเตือนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อย่าหลงเชื่อ เพจมิจฉาชีพ หลอกลวงแอบอ้างใช้ภาพสื่อถึง "SME D Bank" เสนอปล่อยสินเชื่อ

เนื่องจากขณะนี้ มีมิจฉาชีพ จัดทำเพจในช่องทางเฟซบุ๊ก เชิญชวนเข้าใช้บริการสินเชื่อ โดยแอบอ้างใช้ภาพสินเชื่อของ "SME D Bank” หรือใช้ชื่อให้คล้าย เพื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นบริการของ SME D Bank  

 

ทั้งนี้  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ขอเรียนชี้แจ้งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกท่านว่า  ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับเพจดังกล่าว และไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอก แอบอ้างนำชื่อ โลโก้ หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นบริการจาก  SME D Bank  ไปหาผลประโยชน์  ดังนั้น ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกท่าน กรุณาอย่าหลงเชื่อเพจดังกล่าวโดยเด็ดขาด 

เตือน SMEs อย่าหลงเชื่อเพจปลอม หลอกขายสินเชื่อ