posttoday

TOURPAY แพลตฟอร์มจองทริปเที่ยวเชิงประสบการณ์ ตอบโจทย์คนเครียดวัยทำงาน

28 กุมภาพันธ์ 2567

เน้นสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Group dynamics การบำบัดกลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องราวเดียวกัน เน้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ

ความเครียดกับคนวัยทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นภาระความรับผิดชอบหลากหลายที่ต้องแบกรับ ทั้งการงาน การเงิน การดูแลครอบครัว รวมถึงความคาดหวังจากคนใกล้ตัว ทำให้ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า คนวัยทำงานร้อยละ 70 เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดสูงกว่าวัยอื่น และผลการเก็บสถิติเกี่ยวกับผลกระทบด้านจิตใจด้วยระบบ Mental Health Check In ของกรมสุขภาพจิตพบว่า คนไทยมีความเสี่ยงสุขภาพจิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีภาวะเครียดสูงถึงร้อยละ 45.5 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 51.5 เสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 30.6 และมีภาวะหมดไฟร้อยละ 17.6 ซึ่งในจำนวนนี้มีคนวัยทำงานรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 90

จากปัญหาดังกล่าวสนับสนุนให้ “วินัดดา จ่าพา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโค แลป จำกัด มีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชัน RelationFlip ให้เป็นศูนย์รวมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้รับบริการทั้งบุคคลทั่วไปและบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งการได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการถือเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จที่นำมาสู่แนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาสู่เว็บแอปพลิเคชันTOURPAY แพลตฟอร์มจองทริปท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจของบุคคลวัยทำงานที่มีปัญหาความเครียดสะสม โรคซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตอื่นด้วยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา

ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Group dynamics เป็นการบำบัดกลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องราวเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ กิจกรรมภายในทริปจะออกแบบให้เข้ากับวิถีชุมชนในแต่ละที่ เพื่อสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาและความรู้ด้านจิตวิทยา ประสบการณ์ของผู้ร่วมทริป ทัศนคติ และแนวทางการรับมือกับปัญหา ซึ่งก่อนการเข้าร่วมทริปจะมีการประเมินสภาพจิตใจเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมทริป และหลังจบทริปจะมีการประเมินอีกครั้ง เพื่อติดตามอาการและวัดผลสำเร็จของกิจกรรม 

TOURPAY แพลตฟอร์มจองทริปเที่ยวเชิงประสบการณ์ ตอบโจทย์คนเครียดวัยทำงาน

ช่วงที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ผู้คนมีแต่ความเครียด จึงเกิดแนวคิดอยากจะหาโซลูชันมาช่วยให้คนเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเครียดจากสภาวะความไม่แน่นอน สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดคือจิตแพทย์ ซึ่งในสังคมปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าไปขอคำปรึกษาที่โรงพยาบาล หากเราสามารถคิดค้นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเข้าถึงการรักษาได้ง่ายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟน

“เทคโนโลยีและนวัตกรรม” จึงเป็นคำตอบที่ตรงกับโจทย์ความต้องการที่จะช่วยเยียวยาจิตใจ และทำให้ผู้ที่มีสภาวะความเครียดสามารถขอคำปรึกษาและรับการประเมินได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชัน TOURPAY ช่วยให้คนที่มาใช้บริการเครียดน้อยลง มีความสุขระยะยาวในการทำงานมากขึ้น ลดการลาออกจากองค์กรได้ เมื่อนวัตกรรมที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นสามารถช่วยคนในสังคมได้คือความภูมิใจ แม้จะไม่ได้จบสายวิทยาศาสตร์โดยตรง การทำงานอาจจะมีข้อจำกัดบ้างแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งการมีนวัตกรผู้หญิงอยู่ในองค์กรมีส่วนช่วยให้รูปแบบการทำงานมีความประนีประนอมมากกว่า เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน พร้อมไกล่เกลี่ยและซัพพอร์ต ประสานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างลงตัว ดังนั้น ในการทำงานหากเราใช้จุดเด่นของความเป็นเพศหญิงให้เกิดประโยชน์ ก็จะช่วยสร้างความเป็นทีมเวิร์คได้ดีขึ้น