posttoday

แพลตฟอร์ม จอยไรด์ ตอบโจทย์ลูกหลาน พาผู้สูงวัยหาหมอ

28 กุมภาพันธ์ 2567

“จอยไรด์ ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น” นวัตกรรมช่วยอัพคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้แฮบปี้ในวัยเกษียณ ทำงานแทนลูกหลาน แจ้งสถานะแบบเรียลไทม์

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) และจากข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุทั่วประเทศต้องไปโรงพยาบาลประมาณ 3 แสนคนต่อวัน ซึ่งการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่ละครั้งลูกหลานบางส่วนอาจจะไม่ว่างพาไป รวมถึงการพาออกไปทำกิจกรรมอื่นข้างนอกบ้าน ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกขาดความอบอุ่นหรือถูกทอดทิ้ง ประกอบกับเมื่อไม่ได้ทำงานก็เกิดความรู้สึกเหงาและคิดว่าตนเป็นภาระให้กับลูกหลาน ซึ่งมักจะทำให้เกิดปัญหาด้านสภาพจิตใจเพิ่มขึ้นทั้งความรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเอง น้อยใจ จนกลายเป็นภาวะซึมเศร้า 

ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตัวเองได้จึงกลายเป็นความท้าทายของผู้บริหารสาวคนเก่งอย่าง "คุณจอย ณัฐกาญจน์ เด่นวณิชชากร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด ที่นำมาเป็นโจทย์ในการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์ม จอยไรด์: ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น นวัตกรรมบริการที่เป็นมากกว่าแท็กซี่พาไปหาหมอ โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานที่ไม่มีเวลาดูแลพาผู้สูงอายุไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน เพียงเข้าแพลตฟอร์ม จอยไรด์ หรือเว็บไซต์ https://joyridethailand.com เพื่อจองคิว จะมีพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและหลักสูตร CPR มาคอยดูแลผู้สูงวัยแบบ Door to Door โดยจะแจ้งสถานะให้ลูกหลานทราบถึงขั้นตอนรับบริการแบบเรียลไทม์ เช่น กำลังพบแพทย์ รับยาแล้ว ถึงบ้านแล้ว เพื่อคลายความกังวล และรู้สึกเหมือนได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด 

แพลตฟอร์ม จอยไรด์ ตอบโจทย์ลูกหลาน พาผู้สูงวัยหาหมอ

ผู้หญิงเป็นเพศที่ปรับตัวเก่ง มีความเข้าใจมุมมองของลูกค้าและการดูแลทีมงาน รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ เราจะเห็นศักยภาพของผู้หญิงในงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม หรือสุขภาพ หากมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจบริการก็จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับประเทศ นวัตกรรมไม่ได้หมายถึงการลงทุนที่ต้องแพง แต่ต้องช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดความผิดพลาดได้ ตลอดจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม

แพลตฟอร์ม จอยไรด์ ตอบโจทย์ลูกหลาน พาผู้สูงวัยหาหมอ

“จอยไรด์: ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น” นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มบริการที่ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคน เพราะตั้งแต่เปิดบริการก็มีคนทักอยากมาร่วมเป็นทีมงาน เพียงแค่ 10 วันก็เริ่มรับทีมงานกลุ่มแรก ซึ่งคนที่เข้ามาทำงานกับจอยไรด์จะมองว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่งาน แต่เป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจ เป็นเหมือนจิตอาสา แต่ได้ค่าตอบแทน เพราะเป็นบริการที่เกิดจากแพชชั่น ความสุขคือกำไรที่ได้รับ

ดังนั้น ทีมงานของจอยไรด์นอกจากจะต้องมี Service mind สูงแล้ว ยังต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ต้องดูแลลูกค้าที่ใช้บริการทุกคนไม่ต่างจากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านของตัวเอง เพราะจอยไรด์เป็นเหมือน “สะพานมนุษย์” ที่ช่วยดูแลแทนคุณและเชื่อมระหว่างบ้าน โรงพยาบาล กับผู้สูงอายุ รวมถึงเชื่อมสังคมด้วยการส่งเสริมให้คนที่ต้องการทำงานและเชื่อมโอกาสจ้างงานให้กับผู้สูงวัยมาเป็นทีมงานหลังบ้านคอยตรวจสอบการทำงานและเพิ่มคุณค่าในวัยเกษียณ