posttoday

SME D Bank จับมือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หนุน SME รอบด้าน

13 กุมภาพันธ์ 2567

SME D Bank หารือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จับมือร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สนับสนุน SME รอบด้าน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ SME D Bank ให้การต้อนรับ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางรตญา กอบศิริกาญจน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเข้าหารือการขับเคลื่อนโครงการประสานความร่วมมือผลักดันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างรอบด้าน  ภายใต้แนวทางผสานพลังความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรรม, UNDP,  สภาหอการค้าจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นต้น เพื่อร่วมกับดำเนินโครงการ  กำหนดพื้นที่นำร่องระยะแรกที่จังหวัดภูเก็ต จากนั้น จะนำโมเดลความสำเร็จไปพัฒนาต่อยอด และขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป