posttoday

พณ.ชวนผู้ประกอบการชุมชน นำ BCG Model ดันขายสินค้าสินค้าท้องถิ่นผ่านออนไลน์

13 กุมภาพันธ์ 2567

กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มสตรี-แม่บ้าน ทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก” ต่อยอดทักษะ-เพิ่มศักยภาพขายสินค้าผ่านออนไลน์ ดันยอดขายสินค้าท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ.67

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ Digital Village by DBD จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นดึงศักยภาพจากอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสานกับการทำการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างชุมชนออนไลน์ต้นแบบไปแล้วทั้งสิ้น 76 ชุมชน จาก 51 จังหวัด โดยในปีนี้ กรมฯ ตั้งเป้าจะขยายการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 20 ชุมชน รวมเป็น 96 ชุมชน

 

กิจกรรมไฮไลท์ในปี 2567 กรมฯ จะนำหลัก BCG (Bio-Circular-Green Economy) Model ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และพลังงานสะอาด ต่อยอดแนวคิด "สินค้าดี ออนไลน์ดัง ชุมชนยั่งยืน" โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนที่มีสินค้าดีมีอัตลักษณ์โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร และยังไม่รู้จักวิธีการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งกรมฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแนะนำ และสอนเทคนิคต่างๆ ด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำ Workshop อย่างใกล้ชิด อาทิ ลุยตลาด FACEBOOK จาก 0 ถึง 100, ปูพื้นฐานการทำตลาดบน TikTok ช่องปัง ตังค์มา, สร้างรายได้ด้วย TikTok LIVE แบบมืออาชีพ, พิชิตยอดขาย ด้วย LINE SHOPPING โดยทั้ง 20 ชุมชนที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับการส่งเสริมการขายจากแพลตฟอร์มชั้นนำ ตลอดจนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก 3 ลำดับแรก จะได้รับรางวัลสุดพิเศษ อาทิ ร่วม Live ขายสินค้ากับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้วย

 

สำหรับ ผู้ประกอบการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี / กลุ่มแม่บ้าน ที่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนอันเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ มีสมาชิกเครือข่ายชุมชนไม่น้อยกว่า 20 คนขึ้นไป มีผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/บริการเหมาะกับการขายออนไลน์ มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เบื้องต้น มีช่องทางการตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกับแนวคิด BCG Model (ถ้ามี) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือ ผ่านเพจ Facebook: DigitalVillage by DBD ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2567
 

ทั้งนี้ กรมฯ มุ่งหวังว่า โครงการ “Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก” จะช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทั่วประเทศ สามารถพัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนบนช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบความสำเร็จด้านอัตลักษณ์ วิถีชุมชน การตลาด และผลประกอบการ อีกทั้งขยายโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน นางอรมน กล่าว