posttoday

DBD จับมือ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี ปั้นหลักสูตรเสริมแกร่ง เอสเอ็มอี

25 มกราคม 2567

SME ต้องรู้! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิดคอร์ส Smart Restaurant Plus รุ่นที่ 5 เร่งยกระดับธุรกิจร้านอาหารในส่วนภูมิภาค อัพสกิลด้านบริหารจัดธุรกิจ ภาษี-บัญชี พร้อมปรับตัวรับเทรนด์เทคโนโลยี-นวัตกรรม เพิ่มขีดสามารถแข่งขัน-รายได้ เช็ครายละเอียดที่นี่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอดความสำเร็จ เปิดคอร์ส “Smart Restaurant Plus” รุ่นที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ บัญชีและภาษี การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าแข่งขันของธุรกิจได้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มต้นจังหวัดท่องเที่ยวสุดฮิต “ชลบุรี” นำร่อง จ.ชลบุรี เมืองท่องเที่ยวสุดฮิต
 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันพบว่า ธุรกิจร้านอาหารของไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคเกิดการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านอาหารอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นการช่วยกระจายรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยรอบด้านที่กระทบกับต้นทุนร้านอาหารที่สูงขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้นและหลากหลาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารยุคใหม่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันตามเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จากบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้   จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Restaurant Plus รุ่นที่ 5 การบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณราชิต ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี CEO บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ General Manager : BEARHOUSE/Co-Founder เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร คุณคุณาพงศ์ เตชวรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและโปรโมทร้าน เจ้าของเพจขายดีไปด้วยกัน เชฟพัทธนันท์ ธงทอง Executive Chef and Co-partner ร้าน Maze Dining มาร่วมเผยเคล็ดลับ เทคนิคบริหารการเงินง่ายๆ อย่างมืออาชีพ การบริหารต้นทุนให้คุ้มค่า ได้ผลกำไรสูงสุด Restaurant Marketing ทำการตลาดฉบับร้านขายดี ปี 2024 และ Tips to Success จัดการครัวอย่างไรให้ปัง
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น 
2.สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร         

 

โดย งานทั้ง 2 วัน จัดขึ้น ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และ Facebook : แมคโครโฮเรก้าอคาเดมี่  

 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2567) มีธุรกิจร้านอาหารของไทยที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 23,059 ราย ทุนจดทะเบียนรวมกว่า 1.4 แสนล้านบาท โดยในปี 2565 ธุรกิจร้านอาหารสร้างรายได้รวมกว่า    2.6 แสนล้านบาท และผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ขึ้นทะเบียน SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  ขนาดย่อม ในปี 2565 มีข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารภาพรวม จำนวน 378,003 ราย แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นและเติบโตของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย และพร้อมที่จะผลักดันให้อาหารไทยเป็น Soft Power อันดับ 1 ของประเทศได้ไม่ยาก

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์