posttoday

ประเทศไทยเปิดตัว "Pink Plus" ปลดล็อคเศรษฐกิจสีชมพูยุคใหม่ ครั้งแรกของโลก

10 มิถุนายน 2567

Borderless.lgbt เปิดตัว "Pink Plus" ปลดล็อคเศรษฐกิจสีชมพูยุคใหม่ ครั้งแรกของโลก ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบใหม่ในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ และการสนับสนุนการวางแผนครอบครัว

Borderless.lgbt แพลตฟอร์มที่ให้บริการสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแห่งแรกของโลก ก้าวสู่การเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสีชมพูหรือ "Pink Economy" สู่ "Pink Plus" ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบใหม่ในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ การสนับสนุนการวางแผนครอบครัว เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ของไทย

ประเทศไทยเปิดตัว \"Pink Plus\" ปลดล็อคเศรษฐกิจสีชมพูยุคใหม่ ครั้งแรกของโลก

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมรวมถึงมีนโยบายต่าง ๆ ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการวางแผนครอบครัวของชุมชน LGBTQIA+ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็น DE&I Hub หรือสังคมแห่งความหลากหลาย ความเท่าเทียม และไม่แบ่งแยก ซึ่งปัจจุบันชุมชน LGBTQIA+ มีประชากรมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยว พำนักระยะยาวภายหลังจากเกษียณอายุจากชาวต่างชาติจำนวนมาก

นอกจากนี้ Borderless.lgbt ยังได้นำเสนอแพ็กเกจสมาชิก "Pink Plus" ที่มาพร้อมบริการต่าง ๆ อาทิ แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลที่พร้อมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ข้อเสนอจากร้านค้าชั้นนำ การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ โปรแกรมและเวิร์กช็อปด้านนวัตกรรม การสนับสนุนด้านสุขภาพสำหรับครอบครัว บริการวางแผนทางการเงิน การสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย การเข้าพักในรีสอร์ทและโรงแรมชั้นนำ

ประเทศไทยเปิดตัว \"Pink Plus\" ปลดล็อคเศรษฐกิจสีชมพูยุคใหม่ ครั้งแรกของโลก

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ จำกัด หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้บริการวีซ่าระยะยาวแก่ชาวต่างชาติ ผ่านรูปแบบบัตรสมาชิก ประเภท GOLD PLATINUM DIAMOND และ RESERVE ซึ่งสามารถพำนักในประเทศไทยได้ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20+ ปี พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์การบริการสนามบิน และสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ตลอดระยะเวลาการพำนัก

โดย Borderless.lgbt ได้ริเริ่มในการนำเสนอแนวคิดด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์(AI) เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) แนวคิดการใช้ชีวิตหลังเกษียณ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และแนวคิดทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน DE&I ผ่านการจัดตั้ง Pink Incubator ในย่านเมืองเก่าอย่างเยาวราช เพื่อสนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายสตาร์ทอัพ พร้อมศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์และเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมให้บริการบริเวณย่านทองหล่อ เพื่อรองรับสมาชิก “Pink Plus” และพร้อมกันนี้ Borderless.lgbt เตรียมเปิดตัวเทคโนโลยี AI เพื่อตอบคำถามของสมาชิก ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ "Pink Plus" ในภาษาต่าง ๆ ซึ่งสามารถติดต่อผ่านช่องทางแชทออนไลน์ได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา

ประเทศไทยเปิดตัว \"Pink Plus\" ปลดล็อคเศรษฐกิจสีชมพูยุคใหม่ ครั้งแรกของโลก