posttoday

สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน INNOVATION TOURISM & HOSPITALITY FOR SUSTAINABILITY

17 พฤษภาคม 2567

เทรนด์การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หนึ่งในประเทศต้นแบบที่สามารถพัฒนาจนเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศคือ สวิตเซอร์แลนด์ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและการท่องเที่ยว ได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ประเมินว่า ในปี 2567 ภาคการท่องเที่ยวไทยยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 28.2 ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยกว่า 249 ล้านคน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวไทยทั้งผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และอื่นๆ ทั้งที่พักค้างคืน และไม่พักค้างคืน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยรวม 2.17 ล้านล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในการสร้างรายได้หลักของประเทศ แต่ภาคการท่องเที่ยวถูกท้าทายด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการสร้างมลภาวะและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ทำให้แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่คำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ได้รับความนิยมและมีขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เอกธนา ฝ่ายซ้ายคราม กรรมการผู้จัดการเอกธนา เซอร์วิสเซ็ส ผู้ให้บริการจัดหาและส่งเสริมการศึกษางานบริการ ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันสอนการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวยั่งยืน กำลังเป็นกระแสทั่วโลก โดยนักท่องเที่ยวเริ่มคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของชุมชน และจะแสวงหาธุรกิจและบริการที่มีการรับรองว่า ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน และแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น

สำหรับในประเทศไทย อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ก็เริ่มดำเนินการผลักดันการท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะโรงแรมซึ่งเป็นเครือขนาดใหญ่ สำหรับนักท่องเที่ยวระดับบน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากมีทุนและทรัพยากรเพียงพอ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวระดับชุมชนและเอกชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในการสร้างความต่อเนื่องของการผลักดันแนวคิดแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

เอกธนา ยกกรณีตัวอย่างของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีการกระจายรายได้ในท้องถิ่นสำหรับผู้ประกอบการที่แบ่งหน้าที่กันตามความเชี่ยวชาญ เช่นที่พัก อาหาร ทั้งพืชผัก เนื้อ ไข่ หรือแม้กระทั่งไวน์ในท้องถิ่น แม้ราคาอาจจะสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบค้าส่งขนาดใหญ่ แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถมั่นใจในมาตรฐาน และเป็นรายได้ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทย ก็เริ่มประสบความสำเร็จในลักษณะคล้ายๆกัน แต่ยังต้องมีการส่งเสริมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สามารถเข้าร่วมงาน INNOVATION TOURISM & HOSPITALITY FOR SUSTAINABILITY ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทรนด์นวัตกรรม และโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความยั่งยืน ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 20.00 น. ที่ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม  โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

โดยในงานนี้จะพบกับหัวข้อที่น่าสนใจ

• Swisstainable: Switzerland's strategy for sustainable tourism

• Trends and Challenges in Sustainable Tourism

• Innovation Tourism Hospitality for Sustainability

 

โดยวิทยากร

• Mr. Pedro Zwahlen, Ambassador of Switzerland to the Kingdom of Thailand, the Kingdom of Cambodia and the Lao People’s Democratic Republic

• Batiste Pillet, Director of Switzerland Tourism-South East Asia

• Mano Soler, Managing Director of Les Roches Global

• Thienprasit Chaiyapatranun, The President of Thai Hotel Association

• Jonathan Wigley ,CEO and Founder of the Absolute Hotel Services Group

• Anh-Thu Van Do (Anlee), General Manager Thailand, Philippines, Vietnam & The Mekong Region of Lufthansa Group

และตั้งแต่เวลา 18.20 น. พบกับช่วง Networking Time ที่จะสร้างโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bangkokbiznews.com/tourismandhospitality

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 338 3000 กด 1