posttoday

"BCP"เดินหน้าธุรกิจสีเขียว หวังขึ้นแท่นผู้นำพลังงานแห่งอนาคต

25 เมษายน 2567

"กลอยตา ณ ถลาง" รองเอ็มดี บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ชู 3 เรื่อง "ความมั่นคงด้านพลังงาน-ราคา-สมดุลยั่งยืน"ท้าทายอนาคต พร้อมเดินเครื่องธุรกิจสู่ผู้นำพลังงานแห่งอนาคต ต่อยอดธุรกิจ Green Energy แย้มตลาดคาร์บอนเครดิตเริ่มคึกคักแต่ยังไม่มากพอ

     นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น(BCP) และประธาน Carbon Markets Club บรรยายพิเศษในงานสัมมนากรุงเทพธุรกิจ A Call to Action Go Green 2024 : The Ambition of Thailand หัวข้อ Green Energy: The Secret Code of Success พลังงานสะอาด รหัสลับสู่ความสำเร็จ ว่า วันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะ โลกร้อนขึ้น สาเหตุจากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยหลักการวันนี้เรายังใช้พลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

     ทั้งนี้เราติดตามภาพการใช้พลังงานของโลก 1.7 ล้าน EJ per day เปรียบเหมือนขับเครื่องบินเจ็ทรอบโลก 350,000 รอบ นี่ถึงเวลาที่ในวันนี้เราจึงต้องการเปลี่ยนผ่านไปในพลังงานสะอาด ทั้งการใช้เทคโนโลยี และ EV เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในการเปลี่ยนผ่าน แต่อย่าลืมว่าการเปลี่ยนผ่านได้ต้องใช้ทั้งเวลาและการลงทุน ดังนั้นอย่าใจร้อน เพียงแต่ต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง

     "ความท้าทายของเรามี 3 เรื่อง คือ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ราคา สร้างสมดุล ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม บางจากเราเคยเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน ตอนนี้เราจะเป็นผู้นำพลังงานแห่งอนาคต จากนี้เราจะยึดแนวทางต่อยอดธุรกิจสีเขียวอ่อน Green Energy ยึดสร้างความมั่นคงพลังงานเป็นหลัก เน้นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และเพิ่มพลังงานสีเขียว"

      ส่วนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เรามองว่าเป็นเสมือนสะพานเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปพลังงานสะอาดได้มากขึ้น ตอนนี้ Carbon Markets Club เข้าสู่ปีที่ 3 จาก 11 องค์กร วันนี้มีสมาชิกเกือบ 1,000 ราย สามารถใช้เครื่องมือว่าองค์กรปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่สามารถดูได้เช่นกัน

     "ตลาดคาร์บอนเครดิตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราเห็นการซื้อคาร์บอนมากขึ้น ถือว่าคึกคักแต่ยังไม่มากพอ เพราะยอดซื้อหลักล้านต่อปี แต่วันนี้มี 17 ล้านตันที่ยังไม่มีคนซื้อ อาจด้วยเป็นการขอความร่วมมือไม่ได้บังคับจึงมีความร่วมมือเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่ฝากไว้คือกฎหมายที่ต้องมีการบังคับ การลงทุนที่จะซื้อคาร์บอนเครดิตหลายบริษัทอาจมองว่าไม่จำเป็น แต่นี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตลูกหลานของเรา และอยากให้สามารถซื้อขายในตลาดต่างประเทศได้ และไม่อยากให้มองว่าคาร์บอนเครดิตคือทุกอย่างเพราะยังมีอีกหลายแนวทางที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด"